Zmiana formularza “Podanie o urlop naukowy w związku z wyjazdem za granicę”

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce uległ zmianie formularz “Podanie o urlop naukowy w związku z wyjazdem za granicę…”. Nowy wzó r formularza dostępny jest na stronie Biura Spraw Pracowniczych UW: http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/. Na tej ztronie znajdują się również inne uaktualniane na bieżąco potrzebne w pracy formularze.

Posted in Aktualności Pracownicze, Aktualności Sekretariatu Dziekana.