Program zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP)

W wyniku konkursu na nowe programy kształcenia na studiach II stopnia z Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP) dofinansowanie otrzymał Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii (jednostka wiodąca) wraz z Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych przygotowujące nowy kierunek studiów w języku polskim: Strategie dziedzictwa kulturowego.

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW otrzymał również dofinansowanie na przemodelowanie programu kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna.

Wiecej informacji o Programie zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP) można znaleźć na stronie http://zip.uw.edu.pl/

Posted in ARCHIWUM WIADOMOŚCI.