Informacja dla doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie zmian wynikających z tzw. Ustawy 2.0

1 października 2018 r. weszła w życie nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Wprowadza ona liczne zmiany w strukturze Uniwersytetu Warszawskiego, w tym nowy system kształcenia doktorantów.  Zarząd Samorządu Doktorantów UW przygotował broszurę informacyjną w wersji polskojęzycznej i anglojęzycznej dot. najważniejszych zmian dla doktorantów wynikających z Ustawy 2.0.

Broszura w jęz. polskim (plik pdf)
Broszura w jęz. angielskim (pobierz pdf)

Posted in Aktualności Doktoranckie.