Oferta stanowiska asystenta dla studentki/studenta lub doktorantki/doktoranta w projekcie naukowym

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego poszukuje studentki lub studenta co najmniej studiów II stopnia lub studiów doktoranckich do pracy asystenta w projekcie pt.: „Nauka obywatelska i rozwiązania oparte na przyrodzie jako metody zapewniające gotowość na wypadek katastrofy”, finansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu ERANet-LAC 3rd.

Wymagania

  1. Studiowanie na co najmniej studiach II stopnia lub studiów doktoranckich z zakresu gospodarki przestrzennej.
  2. Dobra znajomość pakietu Office i umiejętność tworzenia baz danych.
  3. Komunikatywność, rzetelność i terminowość wykonywania zadań.
  4. Dobra znajomość języka angielskiego.

Do zadań asystenta w projekcie należało będzie w szczególności:

  1. Tworzenie baz danych.
  2. Porządkowanie zebranych materiałów badawczych.
  3. Obsługa korespondencji krajowej i międzynarodowej.
  4. Pomoc w zakresie organizacji warsztatów, lekcji pokazowych etc.

Warunki pracy

Okres realizacji zadań: 6 miesięcy od 01.05.2019 r. Umowa – zlecenie w wysokości 1400,00 zł (brutto) miesięcznie, w wymiarze do 15 godzin pracy w tygodniu.

Wymagane dokumenty

• dokument potwierdzający uczestniczenie w studiach magisterskich lub doktoranckich.

• udokumentowane doświadczenie w zakresie wymagań stawianych Asystentowi w projekcie,

• CV i list motywacyjny,

• wskazanie co najmniej jednej osoby, z którą będzie można się kontaktować w celu uzyskania rekomendacji (z podstawowymi danymi kontaktowymi)

• informacja o przetwarzaniu danych osobowych (plik RODO_PL: pobrany, wydrukowany, podpisany i zeskanowany dokument z pkt 2 z formularzy związanych z nawiązaniem stosunku pracy – link do pobrania dokumentu http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/ ).

Zgłoszenia i sposób rekrutacji

Zgłoszenie należy przysłać drogą elektroniczną w formie PDF na adres: a.dudzinska-ja@uw.edu.pl

lub pocztą tradycyjną (decyduje data wpłynięcia dokumentów na Uniwersytet Warszawski) na adres:

Dr inż. Agnieszka Dudzińska – Jarmolińska

Katedra Geografii Miast i Planowania Przestrzennego Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW

Krakowskie Przedmieście 32

00-927 Warszawa

Termin składania ofert: przedłużony do 28.04.2019 r., godz. 18:00 W pierwszym etapie rekrutacji ocenione zostaną osiągnięcia kandydatów na podstawie przesłanych dokumentów. W drugim etapie komisja może zaprosić wybrane osoby (które najlepiej spełniają wymienione wyżej wymagania) na rozmowę kwalifikacyjną.

Pobierz plik pdf z ogłoszeniem (link)

Posted in ARCHIWUM WIADOMOŚCI.