Konkurs ramach programu Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe (NAWA)

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłosiła konkurs wniosków w ramach programu Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe.

Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie internetowej NAWA.

W związku z tym, że liczba projektów, które uczelnia może złożyć do NAWA jest ograniczona, Biuro Współpracy z Zagranicą UW ogłosiło konkurs wewnętrzny.

W przypadku otrzymania więcej niż dwóch zgłoszeń projekty zostaną ocenione przez Komisję Konkursową.

Załączniki:
Zał. 1. Zasady i kryteria – konkurs wewnętrzny;
Zał. 2. Formularz zgłoszenia propozycji projektu do BWZ (konkurs wewnętrzny);
Zał. 3. Lista projektów realizowanych przez UW w ramach programów NAWA.

Pracownicy WGSR zainteresowani udziałem w konkursie powinny przekazać do Sekcji Współpracy z Zagranicą WGSR (pok. 122B) do mgr Jana Skrzypczuka zgłoszenia propozycji projektu (zał. 2), w celu uzyskania akceptacji i podpisu Dziekana. Podpisane zgłoszenie zostanie przesłane drogą mailową (skan) do BWZ.

Termin przekazania zgłoszeń do BWZ upływa 30.04.2019 r., zgłoszenia prosimy składać do 25 kwietnia 2019 (do godz. 15:00).

Posted in Aktualności Pracownicze, Aktualności WGSR, ERASMUS.