Praktyki i staże studenckie w zakresie transferu i komercjalizacji wiedzy oraz technologii w UOTT UW

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego poszukujeme osób zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy, a także nabyciem/pogłębieniem umiejętności z zakresu transferu i komercjalizacji wiedzy oraz technologii poprzez odbycie praktyk i staży studenckich w UOTT UW.

Termin odbycia praktyk lub stażu, liczba godzin do zrealizowania: Do uzgodnienia, oferujemy dużą elastyczność czasową, możliwość pracy poza biurem.

Przykładowe cele realizowanych praktyk i staży (do wyboru):

  • Wsparcie procesu transferu i komercjalizacji wiedzy oraz technologii, w tym komercjalizacji własności intelektualnej (IP), który realizowany jest przez UOTT UW,
  • Zadania Biura ds. Patentów, polska i zagraniczna procedura patentowa, patentowanie na UW studium przypadku, systemy zarządzania własnością intelektualną,
  • Przeprowadzanie przeglądu potencjalnego rynku na potrzeby danego wynalazku/IP,
  • Przygotowywanie materiałów informacyjnych w zakresie sprzedaży i promocji danego wynalazku, identyfikacja ofert wybranych jednostek Uniwersytetu,
  • Zapoznanie się z tematyką pozyskiwania funduszy na otwarcie i rozwój firmy oraz praktycznymi aspektami zakładania i prowadzenia własnej działalności.

Dalsza współpraca, w postaci zatrudnienia w Jednostce, może obejmować również m.in.

  • przegląd obecnego stanu techniki dla zadanej technologii; wyszukanie odbiorców dla opracowanych technologii lub wyszukanie technologii dla odbiorców;
  • wyszukiwanie naukowców, grup badawczych mogących się podjąć opracowania, dostosowania, ulepszenia technologii;
  • proponowanie rozwiązań, ulepszeń technologicznych;
  • proponowanie zastosowania nowych technologii rozszerzających spektrum oferowanych usług przez firmę; współpracę z zespołami badawczymi w celu budowanie portfela kompetencji jednostek naukowych, określenia produktów badań;
  • analizę rynku, budowanie relacji z przedsiębiorcami.

KORZYŚCI: Poznanie mechanizmu procesu sprzedaży usług wysoko wyspecjalizowanych (IP) oraz innych zagadnień transferu wiedzy i technologii, rozpoznanie źródeł finansowania oraz praktycznych aspektów zakładania i prowadzenia własnej działalności, zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu działalności spółek typu Spin Off/Spin Out, możliwość pracy w doświadczonym, międzynarodowym zespole ekspertów oraz późniejszego zatrudnienia na stanowisku asystenta brokera technologii.

Możliwość odbycia praktyk/stażu w języku angielskim.

Spotkania informacyjne (termin do wyboru) w dniu 11.07.2019 r. lub 18.07.2019 r. o godz. 16:00 w s. 1.109 w UOTT UW (budynek CNBCh UW, ul. Żwirki i Wigury 101). Zainteresowane osoby proszone są o wypełnienie formularza aplikacyjnego: https://bit.ly/2K6wAMD Pytania można kierować do Koordynatora Projektów Studenckich w UOTT Łukasza Pieczary (e-mail:lpieczara@uott.uw.edu.pl, tel. +225540730).

Posted in ARCHIWUM WIADOMOŚCI.