Rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia

Do 11 września otwarta jest (na stronie Internetowej Rejestracji Kandydatów UW – IRK) rejestracja na studia II stopnia (magisterskie), na oba nasze kierunki: Geografię oraz Gospodarkę przestrzenną.

Kwalifikacja na studia będzie odbywała się dwutorowo:

  • na podstawie oceny na dyplomie, lub
  • na podstawie wyniku egzaminu wstępnego.

Szczegóły znajdują się na IRK w ofercie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/pl/home/PELNE2019/).

Egzamin odbędzie się 17 września, a dokumenty można będzie składać do 23.09.2019 r.

Osoby, które będą zdawać egzamin licencjacki we wrześniu mogą również zarejestrować się na studia. Należy jednak pamiętać, że egzamin licencjacki powinien odbyć przed egzaminem wstępnym na studia II stopnia (czyli najpóźniej do 17 września rano).

Rejestracja odbywa się na kierunek (geografia lub gospodarka przestrzenna), a wybór specjalności następuje po zakończeniu cyklu zajęć z różnych dziedzin geografii lub gospodarki przestrzennnej w pierwszym semestrze pierwszego roku studiów.

Zapraszamy na nasz profil Facebookowy, na którym prezentujemy specjalizacje na obu naszych kierunkach studiów)

Posted in ARCHIWUM WIADOMOŚCI.