5. Nazewnicza Konferencja Naukowa Zespołu Nazewnictwa Miejskiego „Nazywanie Miasta” -2-3 grudnia 2019

Zapraszamy do udziału w 5. Nazewniczej Konferencji Naukowej Zespołu Nazewnictwa Miejskiego pt. Nazywanie Miasta. Obrady odbędą się w dniach 2-3 grudnia (poniedziałek-wtorek) 2019 roku w Warszawie. Organizatorami konferencji są Zespół Nazewnictwa Miejskiego, Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy, Muzeum Warszawy, Katedra Geografii Miast i Planowania Przestrzennego Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Rada naukowa konferencji:

 • prof. dr hab. Tadeusz Bernatowicz
 • prof. dr hab. Mirosława Czerny
 • prof. dr hab. Krzysztof Komorowski
 • prof. dr hab. Andrzej Markowski
 • dr hab. Mikołaj Madurowicz, dr Bożena Wierzbicka
 • dr Paweł E. Weszpiński
 • Grzegorz Piątek

Miejsca obrad Muzeum Woli. Oddział Muzeum Warszawy Warszawa, ul. Srebrna 12

Problematyka

Nazwy miejskie należą do tych elementów przestrzeni, które wywołują największe emocje. Nadawanie nazw i ich zmiany, propozycje zmian albo obrona stanu istniejącego jednoczy albo dzieli mieszkańców miasta. Funkcjonalne i społeczne znaczenie nazw w mieście skłania do prowadzenia możliwie otwartej dyskusji o toponimii, a jej efektem powinny być działania zmierzające do uporządkowanego kształtowania przestrzeni miejskiej, ułatwiającego jej użytkowanie oraz dającego komfort funkcjonowania w mieście nazw. Społeczne znaczenie nazewnictwa miejskiego skłania do otworzenia dyskusji o nim na przedstawicieli świata nauki oraz praktyków – wprowadzających i użytkujących nazwy miejskie. Mając na uwadze rozległość tematyki prac podejmowanych przez badaczy różnorodnych zjawisk odnoszących się do nazewnictwa miejskiego, proponujemy szeroki zakres obszarów tematycznych, które mogą być zawarte w konferencyjnych wystąpieniach.

PROGRAM RAMOWY

DZIEŃ PIERWSZY, 2 grudnia 2019 r.

ROZPOCZĘCIE 11:00-11:15 – wystąpienia przedstawicieli współorganizatorów, wprowadzenie do obrad

 SESJA 1

11:15 – 12:15 – wykład wstępny „Socjologia nazewnictwa miejskiego”, prof. Kwiryna Handke

12:00 – 12:45 – wykład wstępny „Nazwy miejskie w Warszawie z perspektywy prac  Zespołu Nazewnictwa Miejskiego w latach 2013 – 23018”, Andrzej Sołtan

12:45 – 13:00 – komunikat o Zespole Nazewnictwa Miejskiego bieżącej kadencji – członkowie, prace i problemy, Paweł E. Weszpiński

13:00 – 13:15 – dyskusja

13:15-13:40 – przerwa kawowa

SESJA 2 – 13:40 – 15:20

 • dr Aleksandra Jadach-Sepioło (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) Symboliczne skutki wyodrębniania obszarów zdegradowanych w przestrzeni miejskiej
 • dr hab. Katarzyna Szalewska (Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego) Między toponomastyką a geokulturologią – kilka uwag o nazewnictwie gdańskich ulic
 • dr Marta Jaskulska (Katedra Socjologii Kultury i Komunikowania, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) Jak nazywa się ten pomnik? O oficjalnych i potocznych nazwach pomników – przykład Gdańska
 • Maria Sołtys, „Nazwy miejskie” i „nazwy własne” w kulturze miejskiej (mieszczańskiej) Warszawy. Dwa przykłady – „Pod znakiem poetów” i bar „Zodiak”

15:20 – 15:40 – przerwa kawowa

SESJA 3 –  15:40  – 17:20

 • dr hab. Mikołaj Madurowicz (Katedra Geografii Miast i Gospodarki Przestrzennej WGiSR UW, Komisja Historyczna TPW) Kilka refleksji o miejskiej ciągłości nazewniczej
 • Krzysztof Górny (Pracowania Geografii Politycznej i Historycznej WGiSR UW) Dekolonizacja jak dekomunizacja? Afrykańska perspektywa postsystemowych zmian w nazewnictwie miejskim
 • dr Teresa Bogacz (Zespół Historii Kartografii IHN PAN, Komisja Geografii Historycznej PTH), dr hab. Beata Konopska (Zakład Kartografii UMCS, Zespół Historii Kartografii IHN PAN, Komisja Geografii Historycznej PTH) Nazwy ulic jako przekaz społeczny – profile trzech polskich miast po 1945 r.
 • dr hab. Jacek Leociak (Instytut Badań Literackich PAN) – O nazewnictwie ulic warszawskiego Muranowa

UROCZYSTA KOLACJA – 17:30 – 20:00

 DZIEŃ DRUGI, 3 grudnia 2019 r.

SESJA 4 – 11:00 – 12:40

 • Monika Cepil, dr Tomasz Figlus (Katedra Geografii Politycznej, Historycznej i Studiów Regionalnych, Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego) Nazwy miejscowe dawnych wsi w granicach administracyjnych miasta na przykładzie Łodzi
 • dr Robert Faracik (Instytut Geografii Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie) Toponimy jako element dziedzictwa dawnego osadnictwa wiejskiego w obrębie współczesnego miasta – przykład Krakowa
 • dr Paweł E. Weszpiński (Zespół Nazewnictwa Miejskiego m.st. Warszawy, Muzeum Warszawy, Zespół Historii Kartografii IHN PAN, Komisja Geografii Historycznej PTH) Z problematyki gniazd nazewniczych na przykładzie Warszawy

12:40-13:00 – przerwa kawowa

SESJA 5 – 13:00 – 14:40

 • dr hab. Tadeusz Bernatowicz (Zespół Nazewnictwa Miejskiego m.st. Warszawy, Instytut Historii Sztuki UŁ), Widzialne nazwy. Systemy informacyjne warszawskich ulic w przestrzeni miasta
 • Jerzy Domżalski (Zespół Nazewnictwa Miejskiego m.st. Warszawy) Nazewnictwo Warszawy na przykładzie dzielnicy Ursus.
 • Dwa wystąpienia zarezerwowane dla przedstawicieli urzędu i samorządu m.st. Warszawy

14:40-15:00 – przerwa kawowa

SESJA 6 – 15:00 – 16:20

 • dr Aleksandra Wójtowicz (Instytut Badań Literackich PAN) O relacji biosu i logosu w kontekście nazewnictwa miejskiego – przypadek placu bez nazwy
 • dr Agnieszka Bąbel (Instytut Badań Literackich PAN) Dawna Warszawa i stereotypy. Nazwy miejskie w wybranych powieściach nurtu „kryminał retro”
 • dr Agata Grabowska-Kuniczuk (Instytut Badań Literackich PAN) Warszawa państwa Głowackich
 • dr Igor Piotrowski (Instytut Kultury Polskiej UW) Miasto utraconych zaułków. O warszawskich zaułkach i Zaułkach

16:20 – 17:00 – dyskusja podsumowująca

17:00 – 17:30 – przerwa kawowa

17:30 – 19:30 – otwarty dla publiczności panel dyskusyjny „Co powinniśmy nazywać w przestrzeni miasta?”.  Paneliści: prof. dr hab. Grażyna Borkowska, dr hab. Mikołaj Madurowicz, dr Paweł E. Weszpiński, Grzegorz Piątek.

 

Wystąpienia konferencyjne będą transmitowane w Internecie.

7. Publikacje Konferencji towarzyszyć będą dwie publikacje:

 • Nazywanie miasta. I Nazewnicza Konferencja Naukowa Zespołu Nazewnictwa Miejskiego. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów – publikacja zostanie wydana na Konferencję
 • Nazywanie miasta – monografia obejmująca artykuły będące rozszerzeniami wystąpień zaprezentowanych na konferencji, publikacja zostanie wydana w roku 2020.

 

Informacje o Konferencji i kontakt Konferencyjne Komunikaty, zawierające szczegółowe informacje programowe i organizacyjne będą publikowane na stronie: www.muzeumwarszawy.pl

Organizację konferencji koordynuje: dr Paweł E. Weszpiński e-mail: pawel.weszpinski@muzeumwarszawy.pl tel. 602 72 91 50

Posted in ARCHIWUM WIADOMOŚCI.