5. Nazewnicza Konferencja Naukowa Zespołu Nazewnictwa Miejskiego “Nazywanie Miasta” -2-3 grudnia 2019

Zapraszamy do udziału w 5. Nazewniczej Konferencji Naukowej Zespołu Nazewnictwa Miejskiego pt. Nazywanie Miasta. Obrady odbędą się w dniach 2-3 grudnia (poniedziałek-wtorek) 2019 roku w Warszawie. Organizatorami konferencji są Zespół Nazewnictwa Miejskiego, Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy, Muzeum Warszawy, Katedra Geografii Miast i Planowania Przestrzennego Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego.

Poniżej przedstawiamy komunikat 1

5. Nazewnicza Konferencja Naukowa Zespołu Nazewnictwa Miejskiego Nazywanie Miasta

K O M U N I K A T

 

1. Organizatorzy Zespół Nazewnictwa Miejskiego Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy Muzeum Warszawy Katedra Geografii Miast i Planowania Przestrzennego Uniwersytetu Warszawskiego Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego

2. Rada naukowa konferencji prof. dr hab. Tadeusz Bernatowicz, prof. dr hab. Mirosława Czerny, prof. dr hab. Krzysztof Komorowski, prof. dr hab. Andrzej Markowski, dr hab. Mikołaj Madurowicz, dr Bożena Wierzbicka, dr Paweł E. Weszpiński, Grzegorz Piątek

3. Termin 2-3 grudnia 2019

4. Miejsca obrad Muzeum Woli. Oddział Muzeum Warszawy Warszawa, ul. Srebrna 12

5. Problematyka Nazwy miejskie należą do tych elementów przestrzeni, które wywołują największe emocje. Nadawanie nazw i ich zmiany, propozycje zmian albo obrona stanu istniejącego jednoczy albo dzieli mieszkańców miasta. Funkcjonalne i społeczne znaczenie nazw w mieście skłania do prowadzenia możliwie otwartej dyskusji o toponimii, a jej efektem powinny być działania zmierzające do uporządkowanego kształtowania przestrzeni miejskiej, ułatwiającego jej użytkowanie oraz dającego komfort funkcjonowania w mieście nazw. Społeczne znaczenie nazewnictwa miejskiego skłania do otworzenia dyskusji o nim na przedstawicieli świata nauki oraz praktyków – wprowadzających i użytkujących nazwy miejskie. Mając na uwadze rozległość tematyki prac podejmowanych przez badaczy różnorodnych zjawisk odnoszących się do nazewnictwa miejskiego, proponujemy szeroki zakres obszarów tematycznych, które mogą być zawarte w konferencyjnych wystąpieniach.

Główne obszary tematyczne:

 • gniazda nazewnicze – standard czy sporadyczne stosowanie
 • odtwarzanie dawnych nazw ulic, miejsc i miejscowości
 • nazwa a topografia
 • pamięć miejsca a pamięć historyczna
 • rola i znaczenie nazw pamiątkowych – życzenie i rzeczywistość
 • granice dopuszczalności zmian nazw
 • ochrona nazw, zasięg ochrony nazewnictwa na terenie miasta
 • ciągłość nazewnicza
 • koszty tworzenia nazw miejskich
 • statystyki nazewnicze
 • nazewnictwo w kontekście rozszerzania się miasta
 • Miejski System Informacyjny
 • niestandardowe obiekty nazewnicze (np. zaułek, „dreptak”, kładka, scieżka…)
 • nazwy obcojęzyczne

6. Wystąpienia Przewidujemy trzy formy wystąpień konferencyjnych:

 • referaty (20 minut) i referaty w sesji studenckiej (15 minut)
 • komunikaty (10 minut)
 • postery (5-10 minut)

Kwalifikacja wystąpień do prezentacji zostanie dokonana na podstawie nadesłanych abstraktów o objętości do 1800 znaków. Przewidujemy odrębną sesję referatową dla studentów. Do prezentacji zakwalifikowanych zostanie do 10 wystąpień.

Wystąpienia konferencyjne będą transmitowane w Internecie.

7. Publikacje Konferencji towarzyszyć będą dwie publikacje:

 • Nazywanie miasta. I Nazewnicza Konferencja Naukowa Zespołu Nazewnictwa Miejskiego. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów – publikacja zostanie wydana na Konferencję
 • Nazywanie miasta – monografia obejmująca artykuły będące rozszerzeniami wystąpień zaprezentowanych na konferencji, publikacja zostanie wydana w roku 2020.

8. Program:

 • 2 grudnia (poniedziałek) – wystąpienia i dyskusje (rozpoczęcie konferencji o godzinie 11-tej) – uroczysta kolacja
 • 3 grudnia (wtorek) – wystąpienia i dyskusje – panel dyskusyjny (rozmowa ekspertów Co powinniśmy nazywać w przestrzeni miasta) z udziałem publiczności

9. Zakwaterowanie Organizatorzy konferencji nie organizują zakwaterowania.

10. Opłaty Udział w konferencji jest nieodpłatny. Konferencja jest finansowana przez Miasto Stołeczne Warszawa

11. Terminy do 15 października 2019 roku nadsyłanie zgłoszeń uczestnictwa i streszczeń (1000 – 1800 znaków)

12. Informacje o Konferencji i kontakt Konferencyjne Komunikaty, zawierające szczegółowe informacje programowe i organizacyjne będą publikowane na stronie: www.muzeumwarszawy.pl

Organizację konferencji koordynuje: dr Paweł E. Weszpiński e-mail: pawel.weszpinski@muzeumwarszawy.pl tel. 602 72 91 50

Posted in Aktualności Doktoranckie, Aktualności Pracownicze, Aktualności studenckie, PROMOCJA.