Godziny dziekańskie i zebranie pracowników WGSR UW – 13 listopada 2019 r.

13 listopada br. (środa) o godz. 11:30 w sali 102 odbędzie się spotkanie wszystkich pracowników z władzami dziekańskimi. Z tej okazji Dziekan Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW prof. Maciej Jędrusik w porozumieniu z Prodziekan ds. studenckich wydał decyzję w sprawie godzin dziekańskich od godz. 11:30 do 13:00.

DECYZJA Dziekana nr 5/2019  z dn. 23.10.2019 r. w sprawie godzin dziekańskich na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych

Posted in ARCHIWUM WIADOMOŚCI.