Oferta stypendium w projekcie naukowym

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego poszukuje studenta lub studentki studiów II stopnia do projektu Sonata  finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Optymalizacja redakcji legendy mapy jako elementu narzędzi geowizualizacji w kontekście efektywności i strategii pozyskiwania informacji”

Wymagania:

 1. studiowanie na studiach II stopnia lub studiach doktoranckich z zakresu geografii (specjalność geoinformatyka, kartografia, teledetekcja);
 2. znajomość tematyki związanej z projektem: redakcja map tematycznych
  i narzędzi geowizualizacji danych (mile widziana realizacja pracy dyplomowej z zakresu empirycznej ewaluacji narzędzi geowizualizacji);
 3. umiejętność pracy z bazami danych ilościowych (mile widziana biegła znajomość Excell, a także programu statystycznego SPSS lub Statistica);
 4. znajomość języka angielskiego;
 5. wysokie umiejętności organizacyjne poparte doświadczeniem
  w organizacjach i stowarzyszeniach.

Do zadań stypendysty należeć będzie uczestniczenie w zadaniach zespołu,
a w szczególności:

 1. analiza literatury naukowej (anglojęzycznej) związanej z tematyką projektu;
 2. zbieranie danych i tworzenie baz danych o publikacjach dotyczących ewaluacji złożonych narzędzi geowizualizacji danych;
 3. udział w zbieraniu danych empirycznych;
 4. wykonywanie prac organizacyjnych związanych z realizacją projektu,
  w tym organizacja badań empirycznych;
 5. udział w przygotowaniu raportów i publikacji naukowych;
 6. udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych.

Warunki pracy:

Okres realizacji zadań: 20 miesięcy (od 1 grudnia 2019 do 31 lipca 2021),

umowa stypendium w wysokości 1500 PLN miesięcznie.

Wymagane dokumenty:

 • dokument potwierdzający uczęszczanie na studia magisterskie lub doktoranckie;
 • CV (zawierające informacje o doświadczeniach badawczych i publikacjach naukowych oraz uzyskanych nagrodach i wyróżnieniach);
 • list motywacyjny;
 • wskazanie co najmniej jednej osoby, z którą będzie można się kontaktować
  w celu uzyskania rekomendacji (z podstawowymi danymi kontaktowymi);
 • informacja o przetwarzaniu danych osobowych – plik RODO_PL: pobrany, wydrukowany, podpisany i zeskanowany dokument z pkt 2 z formularzy związanych z nawiązaniem stosunku pracy – link do pobrania dokumentu http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/

Zgłoszenia i sposób rekrutacji:

Zgłoszenie należy przysłać na adres:

dr Izabela Gołębiowska

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW

Krakowskie Przedmieście 30

00-927 Warszawa

lub drogą elektroniczną w formie PDF na adres: i.golebiowska@uw.edu.pl

 

Termin składania ofert: 20 listopada 2019, 23:59

W pierwszym etapie rekrutacji ocenione zostaną osiągnięcia kandydatów na podstawie przesłanych dokumentów. W drugim etapie komisja może zaprosić wybrane osoby (które najlepiej spełniają wymienione wyżej wymagania) na rozmowę kwalifikacyjną.

Posted in ARCHIWUM WIADOMOŚCI.