Godziny dziekańskie w czwartek 31 października 2019 r.

Dziekan Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW prof. Maciej Jędrusik w porozumieniu z Prodziekan ds. studenckich wydał decyzję w sprawie godzin dziekańskich, które będą obowiązywać w czwartek 31 października 2019 r. od godz. 15:00.

Zobacz: DECYZJA Dziekana nr 6/2019  z dn. 30.10.2019 r. w sprawie godzin dziekańskich na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych

Posted in ARCHIWUM WIADOMOŚCI.