Praktyki zagraniczne w ramach programu ERASMUS+

Informujemy, że istnieje możliwość kandydowania na zagraniczne praktyki studenckie i absolwenckie w ramach programu ERASMUS+ do krajów programu. Osoby zainteresowane powinny skontaktować się z wydziałowym koordynatorem ds. mobilności dr Dariuszem Woronko, (tel. 22 55-20-635) lub osobiście w czasie dyżuru, we środa w godz. 13:00-15:00, pok. 125 w budynku Wydziału.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami:

1) Zagraniczne praktyki studenckie

2) Zagraniczne praktyki absolwenckie.

Posted in ARCHIWUM WIADOMOŚCI.