Program PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i młodej kadry akademickiej

Polskie Centrum Studiów nad Prawem i Gospodarką Chin działające przy Wydziale Prawa i Administracji UW informuje, że rozpoczęła się rekrutacja do II edycji projektu programu PROM (Międzynarodowej wymiany stypendialnej doktorantów i młodej kadry akademickiej – finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej), w ramach którego 28 doktorantek lub doktorantów oraz 7 członków młodej kadry akademickiej (do 40 r.ż.) UW otrzyma pełne finansowanie krótkiego – 7, 14 lub 30 dniowego – wyjazdu do wybranego zagranicznego ośrodka naukowego, gdzie będą mieli szansę prowadzić badania dotyczące Azji Wschodniej.

Stypendium obejmuje m.in. udział w stażach badawczych, konferencjach, kursach, warsztatach, szkołach letnich i innych krótkich formach kształcenia. Program PROM pokrywa wszystkie koszty związane z podróżą, formalnościami i utrzymaniem uczestników. Zapraszamy do zapoznania się z załączoną broszurą informacyjną. Więcej informacji dotyczących programu i rekrutacji oraz regulamin znajduje się na stronie http://chinalaw.wpia.uw.edu.pl/prom-program/.

Aplikacje można składać do 24 listopada 2019 r. na adres mailowy: prom@wpia.uw.edu.pl.

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone na początku stycznia 2020 roku.

Posted in ARCHIWUM WIADOMOŚCI.