Godziny dziekańskie 17 grudnia 2019 r. od godz. 13:00

Dziekan Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW prof. Maciej Jędrusik w porozumieniu z Prodziekan ds. studenckich wydał decyzję w sprawie godzin dziekańskich, które będą obowiązywać we wtorek 17 grudnia 2019 r. od godz. 13:00.

Zobacz: DECYZJA Dziekana nr 8/2019  z dn. 12.11.2019 r. w sprawie godzin dziekańskich na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych

Posted in ARCHIWUM WIADOMOŚCI.