Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Użytkowanie współczesnej przestrzeni miejskiej – UWPM 2020”. Warszawa, 15–17 maja 2020

Katedra Geografii Miast i Planowania Przestrzennego Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Muzeum Warszawy zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. UŻYTKOWANIE WSPÓŁCZESNEJ PRZESTRZENI MIEJSKIEJ.

Obrady odbędą się w dniach 15–17 maja 2020 roku (piątek–niedziela) w Warszawie.

Jest to piąta z cyklu konferencji o współczesnym mieście, poprzednie edycje dotyczyły problematyki percepcji (2006), wartościowania (2009), kształtowania (2012) i organizowania (2017) przestrzeni miejskiej.

Do uczestnictwa w obradach zachęcamy reprezentantów szeroko pojmowanych studiów miejskich, zatem geografów, socjologów miasta, kulturoznawców, historyków i historyków sztuki, ekonomistów, psychologów środowiskowych i społecznych, urbanistów, planistów, architektów i architektów krajobrazu, prawników, politologów, konserwatorów zabytków, animatorów życia społecznego i kulturalnego, jak też działaczy stowarzyszeń, fundacji i towarzystw, organizacji pozarządowych, ruchów miejskich oraz kooperatyw, jak również urzędników publicznych, miejskich polityków i funkcjonariuszy służb miejskich.

Przewidujemy następujące kręgi tematyczne obrad:

  1. Dynamika przestrzeni miejskiej – m.in. rewitalizacja, wertykalizacja, miejskie nieużytki, sukcesja funkcji miejsc, kształtowanie formy miasta
  2. Człowiek w mieście – m.in. uspołecznianie przestrzeni, przestrzenie kreatywności, tożsamość, wykluczenie społeczne, wspólnota
  3. Technologie w mieście – m.in. smart cities, intelligent technologies, electronic cities, urban GPS-tracking technologies, transport miejski
  4. Miejska przyroda – m.in. renaturalizacja przestrzeni zurbanizowanej, ekologizacja gospodarowania przestrzenią miejską
  5. Własność i ochrona w przestrzeni miasta – m.in. przestrzeń publiczna, prywatyzacja, komercjalizacja, tematyzacja, prawo do miasta, ochrona i konserwacja

Ważne daty

  • Termin rejestracji / zgłaszania abstraktów (poprzez stronę internetową konferencji): 1.12.2019 – 31.01.2020 r. – LINK DO REJESTRACJI
  • Termin kwalifikacji zgłoszeń: do 29.02.2020 r.
  • Termin uiszczenia opłaty konferencyjnej: do 31.03.2020 r.

Opłatę konferencyjną w wysokości 400 zł lub 250 zł (zredukowana stawka dla doktorantów) należy wpłacać na konto: 27 1160 2202 0000 0000 6084 9388 w tytule przelewu wpisując: konferencja UWPM 2020 + swoje imię i nazwisko.

Opłata konferencyjna obejmuje koszty materiałów konferencyjnych oraz catering podczas obrad (kolacja, 2 x lunch, kawowe przerwy międzysesyjne). Opłata konferencyjna nie pokrywa natomiast kosztów zakwaterowania (w zakresie wyboru hotelu służymy poradą) i transportu.

Strona internetowa konferencji UWPM 2020

Posted in ARCHIWUM WIADOMOŚCI.