Rejestracje na zajęcia wydziałowe w semestrze letnim 2019/2020 (2019L) – studia licencjackie i magisterskie (dzienne)

W związku, z licznymi informacjami od studentów o braku miejsc na “przedmioty do wyboru WGSR“, Pani Prodziekan ds. studenckich postanowiła, że w drugiej turze rejestracji (17-23.12.2019) będzie zwiększony limit przyjęć na poniżej podane przedmioty:

  1. Człowiek i środowisko: wykład (limit przyjęć zwiększony do 110)
  2. Geografia kultury – wybrane zagadnienia: wykład (limit przyjęć zwiększony do 70)
  3. Geografia społeczno-ekonomiczna Polski: wykład (limit przyjęć zwiększony do 80)
  4. Geografia sztuki, geografia w sztuce: wykład (limit przyjęć zwiększony do 110)
  5. Krajobraz w planowaniu przestrzennym: wykład (do 48)
  6. Organizacja przestrzenna usług publicznych: wykład + ćwiczenia (2 grupy), dodano drugą grupę ćwiczeniową (zwiększenie limitu o 22 miejsca)
  7. Regiony społeczno-gospodarcze świata: wykład (limit przyjęć zwiększony do 80)
  8. Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych: wykład (limit przyjęć zwiększony do 70)
  9. Transport miejski i regionalny: wykład (limit przyjęć zwiększony do 70)

——————————————————————————————————————–

Od 3 grudnia 2019 o godz. 21:00 trwa pierwsza tura rejestracji dla studentów studiów I stopnia (licencjackich), na zajęcia semestru letniego 2019/2020 (2019L) .
Rejestracja na zajęcia dla studentów studiów II stopnia (magisterskich) rozpocznie się 10 grudnia 2019 r. o godz. 21:00.

Harmonogram rejestracji:

Studia I stopnia (licencjackie)
Geografia – 1 rok Gospodarka przestrzenna – 1 rok
Geografia – 2 rok Gospodarka przestrzenna – 2 rok
Geografia – 3 rok Gospodarka przestrzenna – 3 rok
Studia II stopnia (magisterskie)
Geografia – 1 i 2 rok Gospodarka przestrzenna – 1 i 2 rok
Posted in Aktualności Dziekanatu, Aktualności studenckie, Aktualności studiów stacjonarnych, Aktualności WGSR, ERASMUS, PROMOCJA.