Wybory na WGSR UW oraz na Uniwersytecie Warszawskim – TERMINARZ

Rok 2020 jest na Uniwersytecie Warszawskim rokiem wyborczym. Zgodnie z terminarzem zamieszczonym na stronie Uczelnianej komisji  wyborczej (link do kalendarza)

W najbliższym czasie odbędą się na naszym wydziale zebrania wyborcze (w różnych grupach  pracowników), w trakcie których wybierać będziemy:

 1. Elektorów do kolegium Elektorów UW:
 • 3 elektorów z grupy profesorów i profesorów uczelni – termin  zebrania wyborczego 29 stycznia 2020 r. (środa), godz. 9.30, sala 111,
 • 1 elektora z grupy doktorów habilitowanych – termin zebrania wyborczego 29 stycznia 2020 r. (środa), godz.11.00, sala 111,
 •  2 elektorów z grupy innych nauczycieli akademickich – termin zebrania wyborczego 29 stycznia 2020 r. (środa), godz.12.30, sala 111,
 • 1 elektora z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi – termin zebrania wyborczego 31 stycznia 2020 r. (piątek), godz.10.00, sala 111.
 1. Elektorów do Kolegium Elektorów WGSR (zgodnie z regulaminem naszego wydziału (link do regulaminu) w skład  Kolegium Elektorów Wydziału wchodzą wszyscy nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowisku profesora, profesora uczelni lub mający stopień doktora habilitowanego):
 • 8-11 elektorów z grupy pozostałych nauczycieli akademickich – termin zebrania wyborczego 29 stycznia 2020 r. (środa), godz.12.30, sala 111
 • 2 elektorów z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi – termin zebrania wyborczego 31 stycznia 2020 r. (piątek), godz.10.00, sala 111.
 1. Przedstawicieli do Rady Wydziału (zgodnie z regulaminem naszego wydziału (link) w skład Rady Wydziału wchodzą wszyscy nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowisku profesora, profesora uczelni i osoby mające stopień doktora habilitowanego – paragraf 21 ust.2 pkt.4):
 • 3-5 przedstawicieli z grupy pozostałych nauczycieli akademickich (paragraf 21 ust.2 pkt.5 Regulaminu) – termin zebrania wyborczego 29 stycznia 2020 r. (środa), godz.12.30, sala 111
 •  2-3 przedstawicieli z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (paragraf 21 ust.2 pkt.6 Regulaminu) – termin zebrania wyborczego 31 stycznia 2020 r. (piątek), godz.10.00, sala 111.

Gorąco zachęcamy Państwa do uczestnictwa w wyborach w odpowiednich grupach wyborców. Listy wyborców będą aktualizowane w dniu wyborów.

Wybory będą przeprowadzone zgodnie z:

 1. Ustawą „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”: https://www.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2018/09/ustawa.pdf
 1. Statutem Uniwersytetu Warszawskiego https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/4934/M.2019.190.U.443.pdf
 2. Ordynacją wyborczą Uniwersytetu Warszawskiego, która stanowi załącznik nr 3 do Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (strony 79-89 dokumentu zamieszczonego na stronie UW): https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/4934/M.2019.190.U.443.pdf

 

Wydziałowa Komisja Wyborcza

Prof. dr hab. Jerzy Makowski (przewodniczący), dr Anna Dudek, dr Alina Gerleé, mgr Joanna Papis, mgr Ewa Pluta

 

Posted in ARCHIWUM WIADOMOŚCI.