Oferta stażu dla studentek na Fukuoka Women’s University w Japonii

Od kilku lat współpracujemy z Fukuoka Women’s University z Japonii. Do tej pory studentki z naszego Wydziału uczestniczyły wielokrotnie w krótkich, dwutygodniowych stażach naukowych na Uniwersytecie w Fukuoce. Teraz otrzymaliśmy kolejną taką ofertę wyjazdu dla studentek WGiSR (informacje w załączniku).

Warunkiem wyjściowym jest posiadanie wysokiej średniej ocen za ostatni rok akademicki (co najmniej 4,3) oraz znajomość języka angielskiego. Strona japońska pokrywa koszty wyjazdu.

Wszystkie dokumenty należy dostarczyć dostarczyć do końca lutego 2020.  Wszelkich informacji o ofercie udziela dr Anna Dudek (adudek@uw.edu.pl)

Załączniki:

Informacje o programie
Formularz aplikacyjny

 

Posted in ARCHIWUM WIADOMOŚCI.