Projekty w ramach sojuszu 4EU+

Zachęcamy wszystkich pracowników i  doktorantów naszego Wydziału do składania wniosków w ramach sojuszu 4EU+. Koordynatorem wydziałowym 4EU+ jest dr Anna Dudek (adudek@uw.edu.pl).

Link do materiałów ze spotkania informacyjnego o 4EU+, dane kontaktowe oraz dodatkowe informacje i dokumenty, w tym szablon fiszki projektowej oraz wniosku o dotację na pokrycie kosztów podróży lub organizacji spotkań projektowych 4EU+ na UW znajdą Państwo na stronie Biura Międzynarodowych Programów Badawczych: http://bmpb.uw.edu.pl/4euplus/.

W sprawach dotyczących propozycji nowych wspólnych projektów sojuszu 4EU+ oraz działań edukacyjnych prosimy o kontakt z dr Martą Jaworską-Oknińską (marta.jaworska-okninska@adm.uw.edu.pl).

Koordynatorami obszarów flagowych 4EU+ (4EU+ Flagships) na UW są:

  • Flagship 1: Zdrowie i zmiany demograficzne w środowisku miejskim – dr Catherine Suski-Grabowski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (c.suski-grabowski@icm.edu.pl)
  • Flagship 2: Europa w zmieniającym się świecie: zrozumienie społeczeństw, gospodarek, kultur i języków – dr hab. Anna Wojtyś , Wydział Neofilologii (a.wojtys@uw.edu.pl)
  • Flagship 3: Transformacja nauki i społeczeństwa poprzez rozwijanie zaawansowanych technologii informacyjnych, obliczeniowych i komunikacyjnych – prof. Agnieszka Świerczewska-Gwiazda, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki (a.swierczewska@mimuw.edu.pl)
  • Flagship 4: Bioróżnorodność i zrównoważony rozwój – dr Julia Pawłowska, Wydział Biologii (julia.pawlowska@biol.uw.edu.pl)

 

Posted in ARCHIWUM WIADOMOŚCI.