Rekrutacja studentów i doktorantów na program Erasmus+ na rok akad. 2020/2021

20 stycznia 2020 r. odbyło się spotkanie z koordynatorem ds. mobilności na WGSR UW dr. Dariuszem Woronko, na którym zaprezentowano regulamin programu, zasady rekrutacji oraz inne niezbędne informacje dotyczące projektu „Erasmus – Mobilność edukacyjna” (ERASMUS+).

Prosimy o zapoznanie się z ogólnymi zasadami wstępnej kwalifikacji studentów i doktorantów, oraz prezentacją (zasady szczegółowe) przedstawioną podczas spotkania.

Jednocześnie informujemy, że „Wstępna kwalifikacja na częściowe studia zagraniczne Programu Erasmus na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW w roku akademickim 2020/2021” zostanie uruchomiona (w USOSweb) 22 stycznia 2020, o godz. 21:00 i będzie trwała do 28 lutego 2020 r.

W celu zarejestrowania się na częściowe studia zagraniczne Programu Erasmus, należy zalogować się na swoje konto w USOSweb, wybrać z menu kartę „DLA STUDENTÓW”, następnie opcję „Wymiana studencka” oraz „oferty wyjazdów”. Należy wybrać odpowiednią uczelnię zagraniczną z listy oferowanej przez Wydział Geografii i Studiów Regionalnych. 

Kolejne tury i zasady kwalifikacji na stypendia Erasmus – Studia (SMS) w roku 2019/2020:

  1. kwalifikacja studentów w tzw. pierwszej („wydziałowej”) turze odbywa się na zasadach ogólnych zatwierdzonych przez Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia oraz zasad szczegółowych, które ustalają jednostki rekrutujące;
  2. po zakończeniu pierwszej tury, zostanie ogłoszona przez BWZ kolejna tura (tzw. „ogólnouniwersytecka”) na niewykorzystane miejsca. Studenci zakwalifikowani w pierwszej (wydziałowej) turze nie będą mogli brać udziału w drugiej i trzeciej (ogólnouniwersyteckiej) turze, nawet jeśli zrezygnują z miejsca przyznanego w pierwszej turze.

Fundusze na stypendia przekazywane są jako wynik oceny projektu (KA103/2020) oraz możliwości budżetowych programu przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Erasmus+. Fundacja przekazuje uczelniom polskim informację o szacunkowej wysokości funduszy na stypendia w maju, a sama umowa projektowa zawierana jest w czerwcu/lipcu. Wynika z tego, że  tylko studenci zakwalifikowani w pierwszej wydziałowej turze mogą mieć zagwarantowane stypendium. Pozostali studenci zakwalifikowani w kolejnej/-nych turach będą informowani o warunkach finansowych podczas ogłaszanych przez nasze biuro konkursów.

Posted in ARCHIWUM WIADOMOŚCI.