Program im. Ulama OTWARTY – długookresowe przyjazdy zagranicznych naukowców do Polski

 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła drugą edycję stypendiów im. Ulama. Są to stypendia przyjazdowe do Polski dla naukowców zagranicznych posiadających przynajmniej stopień naukowy doktora reprezentujących każdą dziedzinę nauki.W ramach Programu możliwe są przyjazdy, których celem jest:

  1. prowadzenie badań naukowych, w tym we współpracy z polskimi naukowcami lub grupami badawczymi;
  2. odbycie stażu podoktorskiego;
  3. pozyskanie materiałów do badań lub publikacji naukowej;
  4. prowadzenie zajęć dydaktycznych w ośrodku goszczącym.

Zaproszeni naukowcy powinni pomóc rozwinąć prowadzone przez instytucję goszczącą badania naukowe, wzmocnić dydaktykę, czy też wesprzeć instytucję w przygotowywaniu aplikacji o prestiżowe granty.

Jeśli współpracują Państwo z uznanymi i/lub obiecującymi naukowcami prowadzącymi działalność naukową w kraju innym, niż Polska i uważają Państwo, że osoby te rozważałyby przyjazd do naszego kraju np. w ramach stażu podoktorskiego na okres od 6 do 24 miesięcy, to zachęcamy do przekazania informacji o ogłoszonym konkursie tym naukowcom w j. angielskim. Nabór wniosków w Programie będzie prowadzony przez 3 miesiące wyłącznie w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym Agencji w okresie 15 stycznia – 15 kwietnia 2020.

Sekcja Wsparcia Inicjatyw Badawczych (nauka.wgsr@uw.edu.pl) wesprze aplikującego naukowca w procesie uzyskania zaproszenia z Uniwersytetu Warszawskiego stanowiącego jednocześnie zgodę Władz Uczelni na realizację przez Niego badań na naszym Wydziale – skan podpisanego zaproszenia jest obligatoryjnym załącznikiem do wniosku.

Serdecznie zachęcamy do przekazania tej informacji naukowcom zagranicznym, z którymi chcieliby Państwo współpracować w murach naszego Uniwersytetu.

Posted in Aktualności Pracownicze, Aktualności WGSR, ERASMUS.