Warsztaty rozwijające postawy równościowe w dydaktyce akademickiej

Zapraszamy nauczycieli akademickich Uniwersytetu Warszawskiego do udziału w warsztatach rozwijających postawy równościowe w dydaktyce akademickiej realizowane w ramach działań programu Równoważni UW. Celem jednodniowego szkolenia jest poszerzenie wiedzy pracowniczek i pracowników dotyczącej stereotypów, uprzedzeń, dyskryminacji, ich źródeł oraz psychologicznych, społecznych i prawnych konsekwencji ich stosowania. Osoby uczestniczące w warsztatach będą mogły przygotować również indywidualne plany działań prorównościowych pomocne w pracy dydaktycznej. Warsztaty poprowadzi dr Marta Pietrusińska z Wydziału Pedagogicznego UW. W załączeniu szczegółowy opis i program szkolenia.

Uprzejmie prosimy o rozpowszechnienie informacji o szkoleniu wśród koleżanek i kolegów z Państwa jednostek. Wszystkie informacje dotyczące warsztatów znajdują się także na stronie www.zip.uw.edu.pl, w zakładce Wykładowcy.

 Kiedy i gdzie?

Warsztat dedykowany  nauczycielom akademickim zaplanowano na 6 lutego 2020 r. w godz. 9.00-17.00 w sali 200 w Gmachu przy Małym Dziedzińcu (ul. Krakowskie Przedmieście 24)

Kto może być uczestnikiem?

Pracownicy zatrudnieni w Uniwersytecie Warszawskim w dniu rozpoczęcia warsztatu  i przez przynajmniej kolejnych sześć miesięcy od daty jego zakończenia, w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych lub dydaktycznych na podstawie umowy o pracę lub aktu mianowania, którzy w semestrze bezpośrednio rozpoczynającym się po dacie zakończenia warsztatu mają zaplanowaną realizację zajęć dydaktycznych dla studentów Uniwersytetu.

Każdy uczestnik szkolenia będzie zobowiązany do wykorzystania doskonalonych kompetencji w trakcie zajęć dydaktycznych ze studentami, w semestrze następującym bezpośrednio po zakończeniu warsztatu.

Po zakończeniu semestru zajęć ze studentami uczestnik zostanie poproszony o udokumentowanie wykorzystania doskonalonych kompetencji w formie krótkiej autoewaluacji.

Jak się zgłosić?

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, aby zgłosić udział w warsztacie należy:

Uwaga: zgłoszenia przyjmujemy najpóźniej do 03.02.2020 r. do 23:59.

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy na adres szkolenia.dydaktyczne@uw.edu.pl  lub pod numerem telefonu 22 55 24 242.

„Warsztat rozwijający postawy równościowe w dydaktyce akademickiej Uniwersytetu Warszawskiego” jest realizowany w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego, realizowanego w latach 2018-2022 i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój.

Posted in ARCHIWUM WIADOMOŚCI.