Zarządzenie Dziekana WGSR w sprawie funkcjonowania wydziału od 16 marca (praca zdalna)

Szanowni Państwo – pracownicy WGSR!

 W związku z wprowadzonym 13 marca 2020 r. stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce, ogłoszonym przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego, jako kierownik jednostki organizacyjnej, wprowadzam od 16 marca 2020 roku do odwołania następujące ograniczenia i regulacje dotyczące Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego:

 1. Zamknięcie wszystkich sekretariatów katedr. Pracownicy administracyjni zostają skierowani do pracy zdalnej. Nie będą funkcjonowały telefony katedr. Wszyscy pracownicy powinni być dostępni mailowo w godzinach pracy.
 2. Zamknięcie przestrzeni będących w dyspozycji Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW. Nie będzie możliwości dostępu do pomieszczeń katedr i sekretariatów.
 3. Ograniczam dostęp do budynku głównego znajdującym się przy ulicy Krakowskie Przedmieście 30. Mają do niego wstęp jedynie osoby pełniące dyżur niezbędny dla funkcjonowania jednostki. Pozostałe osoby w szczególnych, uzasadnionych przypadkach będą mogły wejść do obiektu po każdorazowej, indywidualnej zgodzie Dziekana lub Prodziekan ds. Finansowych i Naukowych lub Dyrektor Administracyjnej w terminie z nimi uzgodnionym. Zaleca się unikanie korzystania z tej możliwości.
 4. Zamknięcie Sekcji Współpracy z Zagranicą. Pracownicy administracyjni zostają skierowani do pracy zdalnej. Możliwy kontakt mailowy oraz kontakt telefoniczny w godzinach 9:30-15:00.
 5. Zamknięcie Sekcji Wsparcia Inicjatyw Badawczych WGSR. Pracownicy administracyjni zostają skierowani do pracy zdalnej. Możliwy kontakt mailowy oraz kontakt telefoniczny w godzinach 9:30- 15:00.
 6. Zamknięcie Sekcji Umów i Zamówień Publicznych. Pracownicy administracyjni zostają skierowani do pracy zdalnej. Możliwy kontakt mailowy oraz kontakt telefoniczny w godzinach 9:30-15:00.
 7. Zamknięcie Pracowni Systemów Informacji Przestrzennej. Pracownicy administracyjni zostają skierowani do pracy zdalnej. Możliwy kontakt mailowy.
 8. Zamknięcie Archiwum. Pracownik administracyjny zostaje skierowany do pracy zdalnej. Możliwy kontakt mailowy.
 9. Zamknięcie Biblioteki WGSR. Możliwy kontakt mailowy.
 10. Zamknięcie MOG. Mają do niego wstęp jedynie osoby pełniące dyżur niezbędny dla funkcjonowania jednostki. Możliwy kontakt mailowy oraz kontakt telefoniczny.
 11. Zamknięcie Sekretariatu Dziekana dla interesantów. Możliwy kontakt telefoniczny i mailowy.
 12. Zamknięcie Dziekanatu dla interesantów. Możliwy kontakt mailowy.
 13. Zamknięcie Sekcji Ekonomiczno-Finansowej dla interesantów. Możliwy kontakt mailowy i telefoniczny w godzinach 9:30-15:00.
 14. Pełnomocnicy Dziekana zostają skierowani do pracy zdalnej. Możliwy kontakt mailowy.
 15. Sprawy dydaktyczne i studenckie są koordynowane przez Kierownika Jednostki Dydaktycznej, który pozostaje z Państwem w stałym kontakcie.
 16. Bardzo proszę o bieżące monitorowanie komunikatów na stronie internetowej Wydziału.

Te rozwiązania są podjęte dla naszego wspólnego dobra. Mam nadzieję, że wkrótce wszyscy wrócimy do naszej codzienności. Życzę Państwu zdrowia.

DZIEKAN WGSR UW

prof. dr hab. Maciej Jędrusik

Pobierz tekst zarządzenia w pliku pdf

 

Posted in ARCHIWUM WIADOMOŚCI.