Dane kontaktowe jednostek WGSR UW

W związku z sytuacją epidemiologiczną i odnośnymi zarządzeniami Rektora UW oraz Dziekana WGSR (link) możliwość wejścia do budynku naszego wydziału jest ograniczona. Zapraszamy do kontaktu mailowego. Adresy mailowe poszczególnych jednostek naukowych i nienaukowych znaleźć można na stronie internetowej w zakładce Kontakt (http://wgsr.uw.edu.pl/wgsr/index.php/pl/wydzial/o-wydziale/kontakt/)

Wszystkie sekcje administracyjne pracują zdalnie. Osoby pracujące zdalnie w godzinach pracy są dostępne pod adresami poczty elektronicznej:  http://wgsr.uw.edu.pl/wgsr/index.php/pl/wydzial/pracownicy-i-doktoranci/

Wykaz podstawowych adresów mailowych oraz telefonów WGSR UW
 Kinga Rucińska – Dyrektor Adm.  kingar@uw.edu.pl 225520742
 Sekretariat Dziekana  globus@uw.edu.pl 225520631
 Dziekanat  dziekanat.wgsr@uw.edu.pl kontakt tylko mailowy
 Sekcja Ekonomiczno-Finansowa  magdad@uw.edu.pl; ae.berlinska@uw.edu.pl kontakt tylko mailowy
 Sekcja Wsparcia Inicjatyw Badawczych  nauka.wgsr@uw.edu.pl; u.nikitin@uw.edu.pl 225520634
 Sekcja Współpracy z Zagranicą  j.skrzypczuk@uw.edu.pl 225521519
 Sekcja Umów i Zamówień Publicznych  zp.wgsr@uw.edu.pl; jrlechni@uw.edu.pl kontakt tylko mailowy
 Mazowiecki Ośrodek Geograficzny  mog.wgsr@uw.edu.pl 504114114
 Pracownia Systemów Informacji Przestrzennej  mjjankow@uw.edu.pl; mt.porczek@uw.edu.pl kontakt tylko mailowy
 Biblioteka i Wydawnictwa  biblioteka.wgsr@uw.edu.pl 225520677, 225520625; 225520649
 
 Katedra Geografii Fizycznej  elwiraz@uw.edu.pl 225520645
 Zakład Geoekologii  ewa.mierzwiak@uw.edu.pl kontakt tylko mailowy
 Zakład Geomorfologii  e.smolska@uw.edu.pl kontakt tylko mailowy
 Zakład Hydrologii  jsuch@uw.edu.pl 225520635
 Zakład Klimatologii  k.leziak@uw.edu.pl 225520645
 Laboratorium Analiz Środowiskowych  k.zaremba5@student.uw.edu.pl kontakt tylko mailowy
 Katedra Geografii Miast i Planowania Przestrzennego  ikr@uw.edu.pl; aturek@uw.edu.pl kontakt tylko mailowy
 Katedra Geografii Turystyki i Rekreacji  aleksandra.korpysz@uw.edu.pl 225520500
 Katedra Rozwoju i Polityki Lokalnej  akomornicka@uw.edu.pl 225520650
 Katedra Geografii Regionalnej i Politycznej  jzpapis@uw.edu.pl kontakt tylko mailowy
 Zakład Geografii Regionalnej Świata  jzpapis@uw.edu.pl kontakt tylko mailowy
 Pracownia Geografii Politycznej i Historycznej  jmietkie@uw.edu.pl kontakt tylko mailowy
 Pracownia Edukacji Geograficznej  bkicinska@uw.edu.pl kontakt tylko mailowy
 Katedra Geomatyki i Systemów Informacyjnych  afolbrier@uw.edu.pl kontakt tylko mailowy
 Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji  afolbrier@uw.edu.pl kontakt tylko mailowy
Posted in Aktualności Pracownicze, COVID-19, Wiadomości administratora strony.