Wykaz przedmiotów obowiązkowych prowadzonych zdalnie od 23 marca 2020 r. na WGSR UW

Wykaz przedmiotów obowiązkowych prowadzonych zdalnie od 23 marca 2020 r, dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) kierunków GEOGRAFIA i GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Objaśnienia do skrótów użytych w tabelach:
ML – kontakt mailowy ze studentami
SK – kontakt na skype
DG – kontakt poprzez platformy Google
EL – e-learning
ZS – kontakt przez Zoom Scheduler
Z – zajęcia zawieszone

W – wykład, K – konwersatorium, S – seminarium, Ć – ćwiczenia, Wa – warsztaty, P – projekt

OGUN-y i zajęcia do wyboru będą realizowane zgodnie z informacją przekazaną przez prowadzącego bezpośrednio do studentów.

Pobierz plik w formacie pdf klikając odpowiedni typ, kierunek, poziom i specjalność studiów. 

Studia stacjonarne

Studia I stopnia (licencjackie)

Kierunek GEOGRAFIA Kierunek GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Studia II stopnia (magisterskie)

Specjalności na kierunku GEOGRAFIA Specjalności na kierunku GOSPODARKA PRZESTRZENNA
Geoekologia i geomorfologia Foresight terytorialny
Hydrologia i klimatologia Urbanistyka i rewitalizacja
Geoinformatyka, kartografia, teledetekcja Zarządzanie strategiczne w samorządzie terytorialnym
Geografia świata
Geografia społeczno-ekonomiczna – Studia miejskie
Geografia społeczno-ekonomiczna – Geografia turystyki

Studia niestacjonarne (zaoczne)

Studia I stopnia (licencjackie)

Kierunek GEOGRAFIA Kierunek GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Studia II stopnia (magisterskie)

Kierunek GOSPODARKA PRZESTRZENNA – specjalność: Urbanistyka i rewitalizacja

 

Posted in ARCHIWUM WIADOMOŚCI.