Organizacja zaliczeń, egzaminów i zajęć terenowych w semestrze letnim.

Szanowni Państwo,

Dzisiejszy list będzie wspólny – adresuję go zarówno do Studentów jak i do Pracowników. Chciałabym, abyśmy wszyscy mieli te same informacje wyjściowe.

W ostatnich dniach ukazały się dwa zarządzenia Rektora:

 • Zarządzenie nr 84 w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym
 • Postanowienie nr 10 w sprawie zmian w organizacji roku akademickiego 2019/2020

Na podstawie tych decyzji chciałam Państwa poinformować, jak będzie wyglądała organizacja nauki i pracy na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych.

Zajęcia w semestrze letnim 2019/2020 są prowadzone w trybie zdalnym i kończą się 10 czerwca dla studentów studiów stacjonarnych i 28 czerwca dla studentów studiów niestacjonarnych.

 1. Zaliczenia (studia stacjonarne)

– przedmiotów nie kończących się egzaminem powinny zostać wpisane do USOS do 19.06

– przedmiotów kończących się egzaminem (ćwiczenia) powinny zostać wpisane do 14.06

– zaliczenie OGUN-ów w pierwszym terminie powinno nastąpić do 5.07

Co najmniej na siedem dni przed zakończeniem zajęć prowadzący informuje studentów o formie i zakresie zaliczenia zajęć w trybie zdalnym oraz narzędziu informatycznym wykorzystywanym do jego przeprowadzenia.

 1. Zaliczenia (studia niestacjonarne)

– przedmiotów nie kończących się egzaminem powinny zostać wpisane do USOS do 5.07

– przedmiotów kończących się egzaminem (ćwiczenia) powinny zostać wpisane do 30.06

Co najmniej na siedem dni przed zakończeniem zajęć prowadzący informuje studentów o formie i zakresie zaliczenia zajęć w trybie zdalnym oraz narzędziu informatycznym wykorzystywanym do jego przeprowadzenia.

 1. Egzaminy

Letnia sesja egzaminacyjna trwa od 15.06 do 5.07 – studia stacjonarne

Letnia sesja egzaminacyjna trwa od 13.07 do 2.08 – studia niestacjonarne

Do przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym stosuje się następujące narzędzia informatyczne (zgodnie z zarządzeniem Rektora UW):

 • narzędzia dostępne w ramach ogólnouniwersyteckiej platformy e-learningowej „Kampus” prowadzonej przez Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego, w szczególności do przeprowadzania egzaminów i zaliczeń pisemnych;
 • narzędzia Google dostępne w ramach pakietu „G Suite dla Szkół i Uczelni”, w tym w szczególności narzędzie Google Meet do przeprowadzania egzaminów i zaliczeń ustnych.

Dr Jarosław Suchożebrski jest koordynatorem ds. egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym, do jego obowiązków należy udzielenie wsparcia w przeprowadzeniu egzaminu i zaliczenia w trybie zdalnym.

Osobą odpowiedzialną za harmonogram egzaminów w sesji letniej jest p. Ewa Kiczyńska-Stępień. Proszę więc zgłaszać i uzgadniać z Nią terminy egzaminów. Jednocześnie informuję Państwa, że jestem zobligowana, aby „co najmniej na siedem dni przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej lub terminem egzaminu przeprowadzanego przed sesją egzaminacyjną, opublikować listy przedmiotów, z których przeprowadza się egzaminy w trybie zdalnym wraz z informacją o formie ich przeprowadzenia oraz narzędziach informatycznych wykorzystywanych do ich przeprowadzenia”. Proszę, więc o informacje do 5.06.

 1. Złożenie pracy dyplomowej i egzamin dyplomowy

Organizacja procesu dyplomowania zakłada, że egzaminy dyplomowe odbędą się „w realu”.

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem Studiów. Praca dyplomowa musi zostać złożona w dziekanacie na 2 tygodnie przed planowanym terminem egzaminu.

Zostały wyznaczone następujące terminy egzaminów dyplomowych

 • 1.07 – 31.07
 • 1.09 – 21.09

Jeżeli egzamin dyplomowy ma się odbyć w terminie lipcowym, praca musi zostać złożona w dziekanacie najpóźniej 17.07, jeżeli w terminie wrześniowym to 7.09.

Studentów, którzy czekają na egzamin dyplomowy od marca, nie obowiązują powyższe terminy. Zostaną zaproszeni na egzamin, jak tylko będziemy mogli powrócić na uczelnię.

Studenci, którzy mają przedłużony termin obrony do 30 czerwca, powinni złożyć pracę do 16 czerwca. Ich egzaminy odbędą się w pierwszej kolejności.

Zakres materiału wymaganego na egzaminie licencjackim nie ulegnie zmianie. Dostosowanie do obowiązujących nowych zasad dyplomowania (uszczegółowienie zapisów w Regulaminie Studiów) dotyczy zredagowania i zestawienia proponowanych zagadnień.

Nowe zasady dyplomowania są już umieszczone na stronie Wydziału. Przeredagowane zagadnienia pojawią się pod koniec maja.

 1. Zajęcia terenowe

Jest to punkt najtrudniejszy, ponieważ obowiązują nas przepisy ogólnopaństwowe dotyczące zasad wyjazdów grupowych. W tej chwili z kierownikami praktyk rozważamy różne warianty. Część zajęć została już przeniesiona na wrzesień, część jest realizowana w formie zdalnej, natomiast z decyzjami odnośnie zajęć dla I i II roku geografii i gospodarki przestrzennej (licencjat) wstrzymaliśmy się do 24 maja (wtedy zobaczymy, co uległo dalszemu „odmrożeniu”).

Drodzy Studenci, nie zostawimy Was z niezrealizowanymi zajęciami (narażając na brak ECTS niezbędnych do zaliczenia roku), ale trudno jest realizować zajęcia terenowe bez terenu.

Musimy wszystko zorganizować w ten sposób, aby zachowane były wymogi bezpieczeństwa i zrealizowane cele kształcenia.

 

Szanowni Państwo,

To tyle, jeżeli chodzi o stronę formalną. Ciągle brakuje nam informacji o tym, co dalej, nasz horyzont jest krótki i zdaję sobie sprawę, że niekiedy będę musiała szybko podejmować decyzje.

To, co pewne, zajęcia w trybie zdalnym już dotrwają do końca semestru. Nawet, kiedy zostaniemy „odmrożeni”, to powracać na uczelnie będziemy etapami (spotkania – konsultacje w małych grupach). Zachęcam wszystkich Studentów i Prowadzących do bieżących zdalnych konsultacji.

Jeżeli uważacie Państwo (zwracam się do Studentów), że jest taka potrzeba, mogę uruchomić zdalny dyżur dziekański – poniedziałek 9.30-11.00 – czekam na chętnych.

Wszystkich Państwa serdecznie pozdrawiam, życzę dużo siły, optymizmu, pogody ducha i jak najwięcej wzajemnej życzliwości i cierpliwości.

Będzie tylko lepiej,

Maria Korotaj-Kokoszczyńska

Posted in ARCHIWUM WIADOMOŚCI.