Godziny Dziekańskie na WGSR UW (26 maja 2020 r., godz. 10:00-11:00 )

Kierownik Jednostki Dydaktycznej WGSR UW – dr Maria Korotaj-Kokoszczyńska w uzgodnieniu z władzami Wydziału ogłasza w dniu 26 maja 2020 r. od godz. 10:00 do godz. 11:00 godziny dziekańskie.

Źródło: DECYZJA NR 1/2020 Kierownika Jednostki Dydaktycznej Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 13.05.2020 r. w sprawie godzin dziekańskich na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych

Posted in ARCHIWUM WIADOMOŚCI.