Zawiadomienie o publiczej obronie rozprawy doktorskiej

9 czerwca 2020 r. o godz. 10.00 odbędzie się zdalna publiczna obrona rozprawy doktorskiej.

mgr Van Canh Truong

Temat rozprawy: MEASURING AND EVALUATING SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN VIETNAM

Promotor: prof. dr hab. Andrzej Lisowski
Promotor pomocniczy: dr hab. Dorota Mantey
Recenzenci: prof. dr hab. Daniela Szymańska i prof UAM, dr hab. Lidia Mierzejewska

Rozprawa oraz recenzje dostępne są pod adresem https://depotuw.ceon.pl/handle/item/3673. Link do uczestnictwa w publicznej obronie https://meet.google.com/npp-ermy-wcu. Rejestracja uczestników będzie otwarta od 28.05.2020 r. do 3.06.2020 r. do godziny 23.59. W związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-Cov-2 publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w sposób zdalny, określony w § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. poz. 261).

Pobierz: Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej – Van Canh Truong (plik pdf)

 

W związku z Zarządzeniem nr 111 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie warunków technicznych organizacji obrony rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym,  uprzejmie prosimy o zapoznanie się z klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych.

Klauzula znajduje się pod linkiem http://wgsr.uw.edu.pl/wgsr/wp-content/uploads/2020/06/klauzula-RODO_obrony.docx

Posted in ARCHIWUM WIADOMOŚCI.