Pierwsza Wirtualna Konferencja Naukowa Kampusu Ochota (WKNKO-1)

Serdecznie zapraszamy do udziału w Pierwszej Wirtualnej Konferencji Naukowej Kampusu Ochota (WKNKO-1), która odbędzie się w dniach 30 czerwca – 01 lipca 2020 r. na platformie internetowej udostępnionej przez Centrum Kompetencji Cyfrowych UW. Program przewiduje w chwili obecnej 6 wykładów plenarnych (tytuły 5 z nich przedstawiamy poniżej) oraz komunikaty posterowe doktorantów. Rejestracja zostanie uruchomiona na początku czerwca jednak niezależnie od niej już teraz zapraszamy doktorantów do nadsyłania abstraktów swoich wystąpień. Szczegóły oraz wzór abstraktu znajdą Państwo na stronie https://wknko.ckc.uw.edu.pl/.
Pragniemy przypomnieć iż deadline na przesłanie abstraktów to 5 czerwca 2020 r.

Tytuły wykładów plenarnych:
1. Dr hab. Andrzej Dragan “Efekty relatywistyczne w zjawiskach kwantowych”
2. Prof. dr hab. Wojciech Grochala „Obserwuj kolory. Jakościowe myślenie w chemii w XXI w. bez obliczeń kwantowomechanicznych”
3. Prof. dr hab. Ewa Krogulec, Dr Sebastian Zabłocki „Analiza suszy hydrogeologicznej – od monitoringu do praktycznych aspektów”
4. Dr hab. Bogdan Zagajewski, prof. ucz. „Zastosowanie teledetekcji w badaniach środowiska przyrodniczego”
5. Prof. dr hab. Anna Gambin „Modelowanie epidemii COVID-19 w Polsce”

Z poważaniem,
Komitet Organizacyjny WKNKO-1
Michał K. Cyrański (Przewodniczący)
Ewa Borsuk, Radosław Przeniosło, Zbigniew Rogulski, Urszula Somorowska, Paweł Traczyk, Anna Żylińska (Wiceprzewodniczący)
Damian Połomski (Sekretarz)
oraz
Łukasz Cheda, Maria Dąbrowska, Łukasz Kierdaszuk, Aleksei Koshevarnikov, Beata Kubiszyn, Bartłomiej Polaczyk, Karolina Połczyńska i Aleksander Rodek

Posted in ARCHIWUM WIADOMOŚCI.