Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

Dnia 16 czerwca 2020 r. o godz. 13:00 odbędzie się zdalna publiczna obrona rozprawy doktorskiej.

mgr Adrian Ochtyra

Temat rozprawy: Ocena przydatności teledetekcji do monitorowania uszkodzeń roślinności Tatr

Promotor: dr hab. Bogdan Zagajewski, prof. ucz. dr hab. Anna Kozłowska

Recenzenci: prof. dr. hab. inż. Jerzy Szwagrzyk dr hab. Mieczysław Kunz, prof. UMK

Język obrony: polski

Rozprawa oraz recenzje dostępne są pod adresem https://depotuw.ceon.pl/handle/item/3664. Link do uczestnictwa w publicznej obronie będzie udostępniany po wcześniejszej rejestracji mailowej https://ankieter.mimuw.edu.pl/surveys/1148/. Rejestracja uczestników będzie otwarta od 4.06.2020 r. do 11.06.2020 r. do godziny 23:59. W związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa SARSCoV-2 publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w sposób zdalny, określony w § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. poz. 261).

Pobierz: Zwiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej – A. Ochtyra (plik pdf)

 

W związku z Zarządzeniem nr 111 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie warunków technicznych organizacji obrony rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym,  uprzejmie prosimy o zapoznanie się z klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych.

Klauzula znajduje się pod linkiem http://wgsr.uw.edu.pl/wgsr/wp-content/uploads/2020/06/klauzula-RODO_obrony.docx

 

Posted in ARCHIWUM WIADOMOŚCI.