Oferta stypendium w projekcie naukowym (historyk sztuki sakralnej w Polsce i Europie)

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego poszukuje studentki lub studenta studiów doktoranckich do projektu pt.: „Głuchoniemcy (Walddeutsche): przeszłość i teraźniejszość zapomnianych społeczności lokalnych na Pogórzu Karpackim”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 18.

Nazwa stanowiska: Stypendysta/Doktorant
Liczba stanowisk: 1
Nazwa jednostki: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego
Miasto: Warszawa
Link do strony www jednostki: http://wgsr.uw.edu.pl/

Wymagania:

 • stopień magistra w zakresie historii sztuki (specjalizacja: historii sztuki sakralnej w Polsce i Europie)
 • kontynuowanie nauki i badań na poziomie studiów doktoranckich w zakresie nauk humanistycznych
 • udokumentowane co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie inwentaryzacji w terenie zabytków sztuki sakralnej (preferowany obszar uzyskiwania doświadczenia: polskie Karpaty)
 • wiedza w zakresie sztuki ludowej i ikonografii chrześcijańskiej
 • znajomość języka łacińskiego
 • aktywne uczestnictwo w życiu naukowym, w tym projektach naukowych (grantach) z zakresu historii sztuki sakralnej
 • samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność i terminowość w pracy badawczej
 • realizacja zadań badawczych wynikających z umowy UMO-2019/35/B/HS3/01274 Opis zadań:
 • prowadzenie kwerend bibliotecznych i archiwalnych w zakresie kultury materialnej w odniesieniu do terenów osadnictwa głuchoniemieckiego na Pogórzu Karpackim, z naciskiem na terytorium położone między Białą Dunajcową a Wisłoką
 • analiza pozyskanych materiałów źródłowych oraz opracowanie bazy danych;
 • zaplanowanie i przeprowadzenie szeregu pilotażowych wycieczek badawczych do muzeów etnograficznych gromadzących relikty kultury materialnej Głuchoniemców (m.in. Szymbark, Sanok, Nowy Sącz) oraz obiektów sakralnych znajdujących się na terenach osadnictwa głuchoniemieckiego, m.in. w Binarowej, Rzepienniku Biskupim, Rożnowicach, Kowalowej, Skrzyszowie, Trzcinicy, Sławęcinie, Polnej, Szalowej, Olszynach, Żurowej, Moszczenicy, Święcanach i Czermnej, w celu zgromadzenia informacji o reliktach kultury materialnej związanej z osadnictwem głuchoniemieckim
  (w tym w architekturze i sztuce kościelnej) przy pomocy metod badań z zakresu historii sztuki, w tym wykonanie dokumentacji fotograficznej i zbudowanie bazy danych
 • wybór studiów przypadku (np. kościołów) zlokalizowanych na obszarze między Białą Dunajcową a Wisłoką na potrzeby dalszych pogłębionych badań
 • stworzenie sieci komunikacji między uczestnikami projektu a regionalistami, lokalnymi historykami oraz miejscowymi etnografami/folklorystami
 • uczestnictwo w pracach Zespołu Projektowego, w tym w zebraniach, seminariach, w tym referowanie wyników badań

Typ konkursu NCN: OPUS
Grupa nauk: HS

Termin składania ofert: 30.06.2020 r., godz.23:59
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia: Stypendium będzie wypłacane przez 13 miesięcy, poczynając od 1.10.2020. Wysokość stypendium wynosi 3800 PLN miesięcznie (całkowita kwota stypendium wynosi 49 400 PLN).

Wymagane dokumenty:

 • podanie do kierownika projektu o zatrudnienie w projekcie
 • kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich
 • dokument potwierdzający status doktoranta
 • CV naukowe (w tym wykaz publikacji naukowych i projektów naukowych, w których uczestniczył kandydat)
 • informacja o przetwarzaniu danych osobowych (plik RODO_PL: pobrany, wydrukowany, podpisany i zeskanowany dokument z pkt 2 z formularzy związanych z nawiązaniem stosunku pracy – link do pobrania dokumentu http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/)

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 12 lipca 2020 r.
Oferty należy zgłaszać do Kierownika Projektu prof. dr hab. Marcina Solarza, pod adres:
mwsolarz@uw.edu.pl (temat maila: stypendium_NCN_Głuchoniemcy_historyk_sztuki)

Posted in ARCHIWUM WIADOMOŚCI.