Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

Dnia 24 czerwca 2020 r. o godz. 10:00 odbędzie się zdalna publiczna obrona rozprawy doktorskiej.

mgr Grzegorz Kaliński

Temat rozprawy: Wpływ mas powietrza na liczbę pacjentów z wybranymi jednostkami chorobowymi w Warszawie w latach 2013-2014

Promotorzy: prof. dr hab. Krzysztof Błażejczyk i promotor pomocniczy: dr Katarzyna Lindner-Cendrowska
Recenzenci: prof. dr hab. Bogusław Kaszewski i prof. dr hab. Bożena Michalska

Język obrony: polski

Rozprawa oraz recenzje dostępne są pod adresem https://depotuw.ceon.pl/handle/item/3665. Link do uczestnictwa w publicznej obronie będzie udostępniany po wcześniejszej rejestracji mailowej https://ankieter.mimuw.edu.pl/surveys/1258/. Rejestracja uczestników będzie otwarta od 16.06.2020 r. do 22.06.2020 r. do godziny 23:59. W związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w sposób zdalny, określony w § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. poz. 261).

W związku z Zarządzeniem nr 111 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie warunków technicznych organizacji obrony rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym,  uprzejmie prosimy o zapoznanie się z klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych (link do klauzuli).

Pobierz: G.Kaliński-zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej (plik pdf)

Posted in ARCHIWUM WIADOMOŚCI.