Zmarł prof. dr hab. Bronisław Kortus

Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci emerytowanego pracownika i byłego dyrektora Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr. hab. Bronisława Kortusa. Był wybitnym reprezentantem polskiej geografii ekonomicznej, członkiem wielu komitetów i rad naukowych, a także wspaniałym nauczycielem i wychowawcą wielu pokoleń geografów. Pamiętamy Go jako Człowieka życzliwego, uczynnego, lubianego a przy tym niezwykle skromnego.
W imieniu Rady Wydziału i całej warszawskiej uniwersyteckiej społeczności geograficznej składam wyrazy żalu i szczere kondolencje rodzinie i wszystkim geografom.

prof. dr hab. Maciej Jędrusik

Dziekan Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych

Uniwersytetu Warszawskiego

Plik: Kondolencje: prof. B. Kortus

Posted in ARCHIWUM WIADOMOŚCI.