Aktualności dotyczące przeprowadzania egzaminów na platformie Kampus-Egzaminy

2 lipca 2020

Od 2 lipca Egzaminatorzy pracujący na platformie Kampus-egzaminy mogą korzystać z nowego mechanizmu – mogą publikować punkty studentów tak, aby były one wyświetlane za pośrednictwem zakładki „Moje egzaminy” strony https://elearning.ckc.uw.edu.pl/. Tutorial znajduje się w Niezbędniku egzaminatora w zakładce Udostępnianie wyników studentom na stronie „Moje egzaminy”. Bezpośredni link dostępny jest tutaj.

1 lipca 2020

Centrum Kompetencji Cyfrowych UW informuje, że przy egzaminach poprawkowych nie będzie autoryzować studentów na egzamin. Dodanie poszczególnych osób do egzaminu poprawkowego będzie leżało w gestii egzaminatora. Tutorial dotyczący sposobu autoryzacji studentów jest dostępny pod tym linkiem.

Zobacz też Informacje dla Egzaminatorów. Zaliczenia i egzaminy zdalne w semestrze letnim (2019L) na WGSR UW

Posted in ARCHIWUM WIADOMOŚCI.