Stypendia w projekcie badawczym „Głuchoniemcy (Walddeutsche): przeszłość i teraźniejszość zapomnianych społeczności lokalnych na Pogórzu Karpackim”

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego informuje, że Komisja konkursowa ds. stypendiów w projekcie badawczym realizowanym pod kierunkiem prof. dr hab. Marcina Solarza  „Głuchoniemcy (Walddeutsche): przeszłość i teraźniejszość zapomnianych społeczności lokalnych na Pogórzu Karpackim” (finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 18,  nr projektu: UMO-2019/35/B/HS3/01274) przyznała stypendium naukowe następującym osobom:

  1. w zakresie etnologii i antropologii kulturowej – mgr Marcie Raczyńskiej-Kruk,
  2. w zakresie historii sztuki – mgr Marii Działo,
  3. w zakresie mediewistyki – mgr. Marcinowi Klemenskiemu.
Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie.
Warszawa, 06.07.2020 r.
Posted in ARCHIWUM WIADOMOŚCI.