Decyzja KJD w sprawie obniżenia czesnego na studiach niestacjonarnych (zaocznych) w semestrze letni 2019/2020

Dnia 29 lipca 2020 Kierownik Jednostki Dydaktycznej WGSR UW, dr Maria Korotaj-Kokoszczyńska podjęła decyzję w sprawie obniżenia opłat za studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunkach: geografia i gospodarka przestrzenna w semestrze letni 2019/2020.

Z treścią decyzji można się zapoznać po „kliknięciu” w aktywny link: DECYZJA NR 3/2020.

W związku z w/w Decyzją studentom studiów niestacjonarnych (zaocznych) na WGSR UW zostanie w USOSie naliczona bonifikata, w kwocie podanej w załączniku do Decyzji dla danego kierunku i rodzaju studiów.

Informacje dodatkowe:

  • Studenci, którzy nie opłacili jeszcze ostatniej raty czesnego za rok akad. 2019/20, powinni opłacić do 30.09.2020 czesne w kwocie pomniejszonej o podaną w załączniku bonifikatę. Prosimy poczekać aż na koncie w USOSweb będzie podana nowa kwota do zapłaty.
  • Studentom 1. i 2. roku (studiów licencjackich), którzy opłacili w całości czesne za rok akad. 2019/20, bonifikata będzie naliczona w pierwszej racie czesnego za rok akad. 2020/21.
  • Studenci 3. roku studiów licencjackich i 2. roku studiów magisterskich, którzy opłacili w całości czesne za rok akad. 2019/20, przysługuje zwrot części wpłaconego czesnego, w wysokości równej bonifikacie (w kwocie podanej w załączniku do Decyzji), dla danego kierunku i rodzaju studiów. W celu zwrotu części wpłaconego czesnego, należy zwrócić się do Kierownika Jednostki Dydaktycznej, dr Marii Korotaj-Kokoszczyńskiej z podaniem, o zwrot nadpłaconej kwoty. Do podania należy załączyć zaświadczenie o wpłacie ostatniej raty czesnego (potwierdzenie przelewu). Podpisany skan podania, wraz z potwierdzeniem opłaty za studia należy przesłać na adres mailowy (dziekanat.wgsr@uw.edu.pl).

Wzór podania można pobrać ze strony: PODANIE O ZWROT NADPŁACONEGO CZESNEGO.

 

Posted in Aktualności Dziekanatu, Aktualności studenckie, Aktualności studiów niestacjonarnych, Aktualności WGSR, PROMOCJA.