Projekt „E-learning course on Time Series Analysis in Remote Sensing for Understanding Human-Environment Interactions”

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych (UW) otrzymał dofinansowanie projektu złożonego razem z Uniwersytetem Karola, Uniwersytetem w Heidelbergu i dodatkowo, poza 4EU+, Uniwersytetem w Innsbrucku, w ramach programu Stategic Partnerships Erasmus+.

Celem projektu E-learning course on Time Series Analysis in Remote Sensing for Understanding Human-Environment Interactions, jest opracowanie e-learningowej platformy edukacyjnej, która będzie:

  • dawać wiedzę teoretyczną na temat metod wykorzystywanych do przetwarzania i ekstrakcji informacji pozyskiwanej z teledetekcyjnych danych wieloczasowych
  • pokazywać na przykładach cały łańcuch przetwarzania danych, od ich gromadzenia i wstępnego przetwarzania, poprzez ekstrakcję informacji z danych wieloczasowych po weryfikację / ocenę dokładności wyników.

Kurs e-learningowy będzie się składał z czterech modułów, z których pierwszy zapewni ogólny przegląd metod zdalnego wysyłania analizy serii czasowych danych, a pozostałe trzy skoncentrują się na konkretnych etapach przetwarzania związanych z różnymi typami danych (przypisana jednostka jest koordynatorem modułu):

  • Moduł 1: Metody analizy serii czasowych w teledetekcji (Innsbruck)
  • Moduł 2: Analizy serii czasowych satelitarnych obrazów wielospektralnych (UW)
  • Moduł 3: Analizy serii czasowych chmur punktów 3D / 4D (Heidelberg)
  • Moduł 4: Analizy serii czasowych danych hiperspektralnych (Praga).

Koordynatorem projektu jest Uniwersytet Karola.
Koordynatorem ze strony UW jest dr Adriana Marcinkowska-Ochtyra z WGSR UW.

Posted in ARCHIWUM WIADOMOŚCI.