Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

7 września 2020 r. prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak, rektor UW, podpisał zarządzenie w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021. Zarządzenie określa zasady organizacji kształcenia w najbliższym semestrze.

Zgodnie z zarządzeniem zajęcia dydaktyczne będą prowadzone w trybie zdalnym. Jeżeli zajęcia, ze względu na swoją specyfikę, wymagają kontaktu prowadzącego ze studentami będą mogły być prowadzone stacjonarnie, z zachowaniem wymogów sanitarnych. Decyzje o tym, które zajęcia odbywać się będą w trybie stacjonarnym, muszą zostać podjęte najpóźniej do 21 września.

Zdalnie mają odbywać się egzaminy i zaliczenia kończące zajęcia oraz egzaminy dyplomowe. Również zajęcia ogólnouniwersyteckie oraz lektoraty języków obcych nowożytnych będą prowadzone wyłącznie w trybie zdalnym.

Link do Zarządzenia nr 206 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 7 września 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

Na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym 2020/21 (2020Z) będą prowadzone w ogromnej większości w trybie zdalnym (synchronicznie). Tylko niektóre zajęcia, przeznaczone dla studentów 1. roku studiów licencjackich, będą zblokowane i odbędą się stacjonarnie (w całości lub części).

Decyzja KJD zawierająca szczegóły organizacji kształcenia na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych (link)

Posted in Aktualności Doktoranckie, Aktualności Pracownicze, Aktualności studenckie, Aktualności studiów niestacjonarnych, Aktualności studiów stacjonarnych, COVID-19.