Zmarł prof. dr hab. Piotr Eberhardt

Z żalem przyjęliśmy wiadomość, że 10 września 2020 r. w wieku 84 lat odszedł prof. dr hab. Piotr Eberhardt wieloletni pracownik Zakładu Przestrzennego Zagospodarowania i jego kierownik w latach 1999-2005, Człowiek od wielu lat związany i zaangażowany w działania Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Jeden z najwybitniejszych polskich geografów ostatnich dziesięcioleci. Autor licznych opracowań naukowych i planistycznych. Wybitny specjalista w dziedzinie geografii ludności, zagadnień narodowościowych, geopolitycznych i geografii historycznej. Inicjator i aktywny uczestnik współpracy naukowej z krajami Europy Wschodniej. Wspaniały nauczyciel i wychowawca wielu pokoleń geografów.

W imieniu Rady Wydziału i całej uniwersyteckiej społeczności geograficznej składam wyrazy żalu i szczere kondolencje Rodzinie Zmarłego i wszystkim geografom.

prof. dr hab. Maciej Jędrusik

Dziekan Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych
Uniwersytetu Warszawskiego

 

Msza święta pogrzebowa zostanie odprawiona w poniedziałek 21 września br. o godzinie 11.30 w Kaplicy Halpertów na Cmentarzu ewangelicko-augsburskim przy ul. Młynarskiej 54 w Warszawie.

Posted in ARCHIWUM WIADOMOŚCI.