Wymagane dokumenty do wniosku o akademik

Drodzy studenci,

poniżej przesyłam listę niezbędnych dokumentów (skany) do wniosku o miejsce w akademiku:

– Wniosek o miejsce w Domu Studenta na rok 2020/21; (podpisane)
– Oświadczenie o dochodach za 2019 (generowane przez USOSweb); (podpisane)
– Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodzie osiągniętym w roku 2019 – dla każdego pełnoletniego członka rodziny;
– Zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) albo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) dla każdego członka rodziny, który osiągnął dochód w 2019 roku;
– W przypadku posiadania gospodarstwa – zaświadczenie z właściwego Urzędu Gminy o wielkości tego gospodarstwa;
– Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych dla każdego pełnoletniego członka rodziny za 2019 rok (jeśli w sytuacji rodziny zaszła zmiana między 31 grudnia 2019 a momentem składania wniosku, koniecznie jest przedstawienie wszelkich dokumentów, które poświadczają zmianę);
– Kopie aktów urodzenia rodzeństwa lub dzieci, jeżeli dotyczy;
– Kopie aktów zgonu rodzica lub opiekuna, jeżeli dotyczy;
– Kopia aktu zawarcia małżeństwa, jeżeli dotyczy;
– Zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły przez rodzeństwo lub dzieci studenta nie mające więcej niż 26 lat, jeżeli dotyczy;
– Zaświadczenie o niepełnosprawności oraz jego stopniu rodzeństwa/dzieci studenta, jeżeli dotyczy;
– Dokumenty potwierdzające brak podjętej pracy przez studenta/członków rodziny (Powiatowy Urząd Pracy), jeżeli dotyczy;
– Zaświadczenie o zameldowaniu;
– Mapka z odległością od miejsca zameldowania do Krakowskiego Przedmieścia 26/28.
Jednocześnie przypominam, że samo złożenie wniosku w systemie nie jest podstawą rozpatrzenia wniosku.
Posted in ARCHIWUM WIADOMOŚCI.