Organizacja kształcenia na kierunkach: geografia i gospodarka przestrzenna w semestrze zimowym 2020/2021 (Decyzja KJD)

Zgodnie z decyzją Kierownik Jednostki Dydaktycznej Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW – dr Marii Korotaj-Kokoszczyńskiej zajęcia na kierunkach geografia i gospodarka przestrzenna w semestrze zimowym 2020/2021 będą prowadzone w trybie zdalnym w formie synchronicznej.

Ze względu na zachowanie właściwego toku kształcenia część zajęć będzie prowadzona w salach Wydziału z zachowaniem wymogów higieniczno-sanitarnych (zgodnie z aktualnymi przepisami i zaleceniami GIS). Będą to następujące zajęcia:

Na kierunku geografia (studia stacjonarne 1. stopnia):

  • Kartografia – ćwiczenia
  • Podstawy geoinformatyki I
  • Podstawy geologii

Na kierunku gospodarka przestrzenna (studia stacjonarne 1. stopnia)

  • Analiza danych ilościowych
  • Projektowanie wspomagane komputerem
  • Propedeutyka projektowania

Na kierunku gospodarka przestrzenna (studia stacjonarne 2. stopnia)

  • Miejscowy plan rewitalizacji (zajęcia odrabiane z semestru letniego 2019/2020)

W związku z prowadzeniem zajęć hybrydowych nastąpi korekta planu zajęć

Szczegóły: DECYZJA NR 4/2020 Kierownika Jednostki Dydaktycznej Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 września 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia na kierunkach: geografia i gospodarka przestrzenna w semestrze zimowym 2020/2021

Posted in ARCHIWUM WIADOMOŚCI.