List Pani Prodziekan dr Marii Korotaj-Kokoszczyńskiej do studentów i pracowników WGSR UW

Drodzy Studenci, Szanowni Państwo!

Został zainaugurowany nowy rok akademicki 2020/2021. Jutro rozpoczynamy zajęcia dydaktyczne – niestety w formie zdalnej ( z niewielkimi wyjątkami). Wszyscy wiemy, że nie będzie łatwo – przede wszystkim zabraknie nam bezpośredniego kontaktu i spotkań na Wydziale. Przekazuję Państwu wytyczne i obowiązujące ustalenia dotyczące organizacji dydaktyki w semestrze zimowym.

 1. Wszystkie zajęcia prowadzone są synchronicznie – w czasie rzeczywistym – zgodnie z obowiązującym planem zajęć. Na zajęciach obowiązkowych, na których sprawdzana jest lista obecności (proseminaria, seminaria, ćwiczenia, konwersatoria, warsztaty) studenci mają włączone kamery.
 2. Student ma prawo i jednocześnie obowiązek do usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach i zaliczeniach. (uchwała RD nr 18 i 19). W przypadku objęcia kwarantanną, proszę o niezwłoczną informację – poprzez USOS albo przesłanie zwolnienia do dziekanatu – będzie to równoznaczne z usprawiedliwieniem nieobecności.

Studenci I roku Geografii i Gospodarki przestrzennej, którzy programowe zajęcia realizują w salach WGSR, w momencie kiedy wystąpią u nich oznaki przeziębienia (katar, kaszel…) nie mogą uczestniczyć w zajęciach. Powinni poinformować mailem prowadzącego o swojej nieobecności. Na zajęciach w budynku WGSR należy bezwzględnie stosować się do obowiązujących zaleceń sanitarnych – dla dobra nas wszystkich.

Aktualizacja. Od 19 października do odwołania wszystkie zajęcia na WGSR odbywają się w trybie zdalnym.

 1. Zdalne zajęcia dydaktyczne są prowadzone z wykorzystaniem jednolitych narzędzi informatycznych:

Platforma Kampus UW (https://kampus.come.uw.edu.pl/) – kompleksowe narzędzie do tworzenia, dystrybucji (ćwiczenia) i oceny zadań w formie elektronicznej oraz weryfikacji wiadomości (kolokwia, egzaminy); w tym narzędzie do wideokonferencji – Big Blue Button (grupy do 100 osób; również do zajęć wymagających podziału studentów na podgrupy

Platforma e-learningowa WGSR UW (https://el.wgsr.uw.edu.pl/) – narzędzia do tworzenia, dystrybucji i oceny zadań w formie elektronicznej oraz weryfikacji wiadomości (kolokwia, egzaminy)

Google G-Suite (pakiet narzędzi dostępny na pracowniczym koncie pocztowym), w tym:

 • Google Meet – wideokonferencje, wykłady, konwersatoria, seminaria – do 100 osób dyskutujących
 • Jamboard – wirtualna tablica
 • Classroom – tworzenie, dystrybucja i ocena zadań w formie elektronicznej
 • Drive – udostępnianie (współdzielenie) plików
 1. Studenci na zajęciach korzystają z kont poczty elektronicznej o domenie @student.uw.edu.pl.
 2. Konsultacje i dyżury dydaktyczne nauczycieli akademickich dla studentów odbywają się zdalnie. W uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu zgody KJD mogą odbyć się w budynku WGSR, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi GIS.
 3. Dyżury dydaktyczne odbywają się w stałych terminach zapisanych w USOS – zamiast nr sali podaje się link do spotkania zdalnego.
 4. W sprawach związanych z tokiem studiów kontaktujecie się Państwo z dziekanatem mailowo –z osobami zajmującymi się danym kierunkiem. Przypominam:

Geografia studia pierwszego stopnia – mgr Ewa Kiczyńska – Stępień (ekiczynska@uw.edu.pl)

Geografia studia drugiego stopnia – mgr Agata Paszyńska (agata.paszynska@uw.edu.pl

Gospodarka przestrzenna studia pierwszego i drugiego  stopnia – Dominika Macioch (d.macioch@uw.edu.pl)

Studia niestacjonarne Geografia i Gospodarka przestrzenna mgr Barbara Padzińska (bpadzins@uw.edu.pl)

Do Państwa dyspozycji jest także Kierownik dziekanatu – mgr Jan Skrzypczuk (j.skrzypczuk@uw.edu.pl)

Ja będę na Państwa czekała jak zwykle w godzinach swojego dyżuru: poniedziałek i czwartek 9.30 – 11.30. Możecie się Państwo także  (też jak zwykle ) kontaktować się mailowo (majkor@uw.edu.pl).

Po doświadczeniach z ostatnich miesięcy chciałam Państwu przypomnieć, że nie zawsze odpowiedź będzie natychmiastowa (szczególnie jak będzie wysłana po godzinach pracy dziekanatu). Odpowiedź na swoje pytanie powinniście Państwo otrzymać do trzech dni (roboczych).

Szanowni Państwo, Drodzy Studenci

Życzę Państwu i nam wszystkim, aby ten rok akademicki 2020/2021 był „szczęśliwy, pomyślny, sprzyjający, dobry” no i przede wszystkim zdrowy!

Maria Korotaj–Kokoszczyńska

Prodziekan ds. studenckich WGSR

Posted in Aktualności Dziekanatu, Aktualności Pracownicze, Aktualności studenckie, COVID-19.