Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

Dnia 17 listopada 2020 r.o godz.10.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym:

mgr MICHAŁ ORLEAŃSKI

Tytuł rozprawy:
PRZEMIANY USTROJOWE A NAZEWNICTWO W MIASTACH POLSKICH W LATACH 1989-2017

Promotor: prof. dr hab. Marcin W. Solarz

Recenzenci: dr hab. Jan Wendt, prof. UG i dr hab. Przemysław Śleszyński, prof. IGiPZ PAN

Dyscyplina naukowa: Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna

Język obrony: polski

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym na podstawie § 29 ust. 6 załącznika nr 1 do uchwały nr 481 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 340 z późn. zm.).

Rozprawa oraz recenzje dostępne są pod adresem https://depotuw.ceon.pl/handle/item/3766.

Link do uczestnictwa wpublicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenie należy przesłać na adres: https://ankieter.mimuw.edu.pl/surveys/3743/. Rejestracja uczestników będzie otwarta od godz. 8.00 w dniu 26.10.2020 r. do godz. 23.59 w dniu 12.11.2020 r.
Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny
Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna

prof. dr hab. Maciej Jędrusik

 

Pobierz: ZAWIADOMIENIE o publicznej obronie rozprawy doktorskiej – mgr M. Orleański

 

W związku z Zarządzeniem nr 111 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie warunków technicznych organizacji obrony rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym,  uprzejmie prosimy o zapoznanie się z klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych.

Klauzula znajduje się pod linkiem http://wgsr.uw.edu.pl/wgsr/wp-content/uploads/2020/06/klauzula-RODO_obrony.docx

Posted in ARCHIWUM WIADOMOŚCI.