Forma i terminy składania wniosków o przyznanie studentom stypendium rektora, stypendium socjalnego i zapomogi w roku akademickim 2020/2021

Zmianie uległa forma wniosku o stypendium socjalne . W obecnym roku akademickim 2020/2021 w zakresie stypendium socjalnego decyzja może być wydana a stypendium wypłacone tylko wtedy, gdy do Komisji stypendialnej wpłynął oryginał podpisanego wniosku w formie papierowej wcześniej zarejestrowanego w USOSweb.

Zgodnie z §8 ust. 5 pkt 1) Regulaminu świadczeń dla studentów UW, datą wszczęcia postępowania w sprawie przyznania stypendium socjalnego jest dzień doręczenia wniosku do właściwego organu stypendialnego, czyli komisji stypendialnej/koordynatora ds. stypendialnych  –  zarejestrowanie formularza elektronicznego w USOSweb nie wszczyna postępowania w sprawie przyznania świadczenia, jest czynnością techniczną i nie stanowi złożenia wniosku.

Świadczenia pomocy materialnej

Posted in Aktualności Dziekanatu, Aktualności studenckie.