Zmarł profesor Mirosław Bogacki

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 13 listopada b.r. zmarł profesor Mirosław Bogacki, geomorfolog, emerytowany długoletni pracownik Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

W październiku 1983 r. objął kierownictwo Zakładu Geomorfologii na tym wydziale. Funkcję tę pełnił do momentu przejścia na emeryturę w 2003 r., później był także kuratorem tej jednostki. Przez dwie kadencje był wicedyrektorem Instytutu Nauk Fizycznogeograficznych WGSR UW, a w latach 1978-1982 kierował Studium dla Pracujących. Przez kilka lat kierował pracami Okręgowego Komitetu Olimpiady Geograficznej w Warszawie, był także wiceprzewodniczącym Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

Jego zainteresowania naukowe początkowo skupiały się głównie na zagadnieniach genezy i ewolucji rzeźby glacjalnej niżowej. Brał m.in. udział w kartowaniu geomorfologicznym Polski. Późniejsze badania M. Bogackiego koncentrowały się głównie na zagadnieniach dynamiki współczesnej rzeźby, w tym funkcjonowania systemów stokowych i fluwialnych  w różnych strefach morfoklimatycznych. W 1968 roku wziął udział w pierwszej polskiej wyprawie geomorfologicznej na Islandię. Szczególnie interesowała go rola człowieka w przebiegu procesów rzeźbotwórczych, także w kontekście ochrony i racjonalnego gospodarowania środowiskiem. Był autorem bądź współautorem około 100 publikacji naukowych.

Chętnie angażował się w działalność dydaktyczną. Wspólnie z A. Musiałem opracował m.in. znany wielu pokoleniom studentów przewodnik pt. Ćwiczenia z geomorfologii ogólnej. Pod jego kierunkiem powstało ponad 100 prac magisterskich i licencjackich oraz 8 rozpraw doktorskich.

W pamięci swoich uczniów pozostanie jako człowiek skromny, zawsze chętnie dzielący się swą rozległą wiedzą, służący radą i cennymi wskazówkami.

Cześć Jego Pamięci!

Msza Święta Żałobna zostanie odprawiona dnia 20 listopada 2020 r. o godzinie 12:00 w kaplicy na cmentarzu Komunalnym w Płocku, po czym nastąpi odprowadzenie ciała do grobu na cmentarz miejscowy.

Posted in ARCHIWUM WIADOMOŚCI.