Godziny dziekańskie na WGSR UW – 8 grudnia 2020 r. godz. 11:30-13:00

Zgodnie z decyzją Kierownika Jednostki Dydaktycznej – dr Marii Korotaj-Kokoszczyńskiej, 8 grudnia 2020 r. w godzinach 11:30-13:00 na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych będą obowiązywać godziny dziekańskie. Czas ten przeznaczony będzie na zebranie pracowników WGSR UW z władzami dziekańskimi co jest związane ze świętem Uniwersytetu Warszawskiego. W tym czasie nie będą odbywać się zajęcia dydaktyczne.

DECYZJA NR 5/2020 Kierownika Jednostki Dydaktycznej Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie godzin dziekańskich na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych

Posted in ARCHIWUM WIADOMOŚCI.