Rejestracje na zajęcia w semestrze letnim 2020/2021 (2020L) na WGSR UW

12 stycznia 2021 rozpocznie się druga tura rejestracji na zajęcia semestru letniego 2020/2021 (2020L) dla studentów stacjonarnych wszystkich rodzajów studiów.
Plany zajęć na studia licencjackie znajdują się stronie (http://wgsr.uw.edu.pl/wgsr/index.php/pl/studenci/plany-zajec-i-program-studiow/).

W semestrze letnim 2020/21 (2020L) zajęcia na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych będą odbywały się w trybie zdalnym.

Terminy rejestracji:

I tura: od 15 grudnia (godz. 21:00) do 22 grudnia 2020 r. (godz. 23:59);
II tura: od 12 stycznia (godz. 21:00) do 24 stycznia 2021 r. (godz. 23:59).

W razie konieczności w lutym otwarta będzie III tura zapisów na zajęcia.

Szczegóły rejestracji:
STUDIA 1. STOPNIA (LICENCJACKIE)
W drugiej turze zapisów, zwiększono limity przyjęć na niektóre przedmioty” do wyboru WGSR” oraz do oferty dodano jeden nowy przedmiot:
 1. Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze wybranych regionów (Górny Śląsk) – zwiększono limit do 40
 2. Geografia kultury – wybrane zagadnienia – zwiększono limit do 80
 3. Idee kształtują przestrzeń (przedmiot humanistyczny) – limit 50 (nowy przedmiot)
 4. Klimat obszarów zurbanizowanych i obszarów wiejskich: – utworzono drugą grupę ćwiczeniową i zwiększono limit do 48
 5. Krajobraz w planowaniu przestrzennym – zwiększono limit do 70
 6. Organizacja przestrzenna usług publicznych – zwiększono limit do 48
 7. Przyrodniczy system miasta – zwiększono limit do 24
 8. Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych – zwiększono limit do 80
 9. Transport miejski i regionalny – zwiększono limit do 80
 10. Wybrane aspekty gospodarowania wodą w miastach – utworzono drugą grupę ćwiczeniową i zwiększono limit do 30
 11. Współpraca terytorialna – zwiększono limit do 80
Kierunek GEOGRAFIA Kierunek GOSPODARKA PRZESTRZENNA
1. Rok 1. Rok
2. Rok 2. Rok
3. Rok 3. Rok
STUDIA 2. STOPNIA (MAGISTERSKIE)
 W drugiej turze zapisów, niektóre przedmioty „do wyboru” zostały wycofane z oferty dydaktycznej na sem. letni 2020/21, z powodu zbyt małej liczby zarejestrowanych studentów. Szczegóły w opisie rejestracji.
Rejestracja na przedmioty OGÓLNOUNIWERSYTECKIE (OGUNy) na semestr letni 2020/2021 została przesunięta. Pierwsza tura rozpocznie się 21.12.2020 r., szczegóły na stronie: https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/catalogue.php.
Posted in Aktualności Dziekanatu, Aktualności studenckie, Aktualności studiów stacjonarnych, Aktualności WGSR, PROMOCJA.