Redakcja PiSG wszystkim recenzentom składa podziękowanie za wykonane recenzje.

Recenzenci w 2018 roku:

dr hab. Jarosław Balon, Uniwersytet Jagielloński (dwie recenzje)

dr hab. Sebastian Bernat, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

dr hab. Krzysztof Bierwiaczonek, Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr Jan Borzyszkowski, Instytut Ochrony Środowiska – PIB w Warszawie (dwie recenzje)

dr Sylwia Bródka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Karolina Buczkowska-Gołąbek, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu

dr hab. Jarosław Czochański, Uniwersytet Gdański

dr hab. Justyna Danielewicz, Uniwersytet Łódzki

dr hab. Tomasz Falkowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

dr Andrzej Gałażewski, Politechnika Warszawska

dr Jadwiga Gałka, Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Beata Gawryszewska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

dr Dariusz Grabowski, Państwowy Instytut Geologiczny – PIB  w Warszawie

dr Izabela Grzegorczyk, Instytut Ochrony Środowiska – PIB w Warszawie

dr hab. Andrzej Harasimiuk, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

dr Sylwia Horska-Schwarz, Uniwersytet Wrocławski (były pracownik)

prof. dr hab. Antoni Jackowski, Uniwersytet Jagielloński

dr hab. inż. Emilia Janeczko, Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

dr Daria E. Jaremen, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

dr Witold Kazimierski, Akademia Morska w Szczecinie

dr hab. Ewa Korcelli-Olejniczak, prof. IGiPZ PAN, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie

prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

dr Stanisław Krysiak, Uniwersytet Łódzki (dwie recenzje)

dr Nazar Kudla, Instytut Ekonomiki i Turystyki we Lwowie (Ukraina)

prof. dr hab. Roman Kujawa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

prof. dr hab. Włodzimierz Kurek, Uniwersytet Jagielloński

dr Paulina Legutko-Kobus, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

dr Wojciech Lewandowski, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

dr hab. Andrzej Macias, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Artur Magnuszewski, prof. UW, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

dr hab. Włodzimierz Margielewski, prof. IOP PAN, Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie

prof. dr hab. Zdzisław Michalczyk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

dr hab. Mirosław Mika, Uniwersytet Jagielloński

dr Łukasz Mikuła, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Artur Modrzejewski, Uniwersytet w Białymstoku

dr hab. inż. Katarzyna Osińska-Skotak, Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii

prof. Maciej Pietrzak, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu i PWSZ w Lesznie (dwie recenzje)

dr Ilona Potocka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr  Hanna Prószyńska-Bordas, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Turystyki Rekreacji

dr hab. Robert Pyka, Uniwersytet Śląski

prof. dr hab. Ewa Rewers, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Elżbieta Rybicka, Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Eugeniusz Rydz, Politechnika Koszalińska

dr Marcin Siłuch, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

dr Marcin Semczuk, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej

dr hab. Marcin Słowik, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Dariusz Sokołowski, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

prof. dr hab. Urszula Somorowska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

dr Agnieszka Sosnowska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

dr Tomasz Spórna, Uniwersytet Śląski

dr hab. Ewa Szafrańska, Uniwersytet Łódzki

dr hab. Robert Szmytkie, Uniwersytet Wrocławski

dr Magdalena Szmytkowska, Uniwersytet Gdański (dwie recenzje)

dr Iwona Szumacher, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

dr Wioletta Szymańska, Akademia Pomorska w Słupsku

dr hab. Przemysław Śleszyński, prof. IGiPZ PAN, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie

dr Małgorzata Ślusarczyk-Jurek, Uniwersytet Szczeciński

prof. dr hab. Andrzej Świeca, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

dr inż. arch. Anna Wojnarowska, Uniwersytet Łódzki

dr hab. Marcin Wójcik, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki

dr hab. Alina Zajadacz, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Izabela Zawiska, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie

dr inż. arch. Miłosz Zieliński, Politechnika Krakowska

dr inż. Romuald Ziółkowski, Politechnika Białostocka

dr hab. Piotr Zmyślony, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Recenzenci w 2017 roku:

dr Czesław Adamiak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr Alina Awramiuk-Godun, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska, prof. UG, Uniwersytet Gdański

dr hab. Jarosław Balon, Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Sebastian Bernat, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (dwukrotnie)

dr Marta Derek, Uniwersytet Warszawski (dwukrotnie)

dr Tomasz Duda, Uniwersytet Szczeciński

prof. dr hab. Ewa Dziedzic, Szkoła Główna Handlowa

dr Robert Faracik, Uniwersytet Jagielloński (dwukrotnie)

doc. Peter J.M. Hurkxkens, Fontys University of Applied Sciences, Tilburg, The Netherlands

dr hab. Iwona Jażewicz, prof. AP, Akademia Pomorska w Słupsku (dwukrotnie)

dr Maja Jedlińska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

dr. hab. Jacek Kaczmarek, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki

dr hab. Wioletta Kamińska, prof. UJK, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

dr hab. Waldemar Kociuba, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

dr Bartłomiej Kołsut, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Urszula Kossowska-Cezak, Polskie Towarzystwo Geofizyczne

dr hab. Marek Kozak, prof. UW, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Zygmunt Kruczek, AWF im. B. Czecha w Krakowie

dr Jolanta Latosińska, Uniwersytet Łódzki

prof. dr hab. Jerzy Makowski, Uniwersytet Warszawski

dr Ewa Malinowska, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Barbara Marciszewska, Akademia Morska w Gdyni

prof. dr hab. Andrzej Matczak, Uniwersytet Łódzki (dwukrotnie)

dr Dorota Matuszewska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Monika Murzyn-Kupisz, prof. UEK, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

dr hab. Urszula Myga-Piątek, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski

dr hab. Elżbieta D. Nawrocka, prof. UEWr, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

dr hab. Bara NDiaye, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

dr hab. Agnieszka Niezgoda, prof. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

dr Dominik Orłowski, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie

dr Katarzyna Ostapowicz, Uniwersytet Jagielloński

dr Robert Pawlusiński, Uniwersytet Jagielloński

dr Konrad Pędziwiatr, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

dr Adam Płoszaj, Uniwersytet Warszawski

dr inż. Anna Podolska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

dr Łukasz Quirini-Popławski, Uniwersytet Łódzki

dr bab. Iwona Sagan, prof. UG, Uniwersytet Gdański

prof. dr hab. Bogusław Sawicki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

dr hab. Teresa Skalska, prof. SGTiR, Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie

dr hab. inż. Andrzej Skrzypczak, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie

dr hab. Ewa Skowronek, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

dr inż. Aleksandra Spychała, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

dr Andrzej Stasiak, Uniwersytet Łódzki

dr Jarosław Suchożebrski, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Andrzej Suliborski, Uniwersytet Łódzki

dr hab. Jacek Szmańda, prof. UP Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

dr Anna Tobolska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Jacek Tylkowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Piotr Wałdykowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

dr Magdalena Wdowicka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Joanna Wieczorek, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

dr hab. Marek Więckowski, prof. PAN, Polska Akademia Nauk

dr Robert Wiluś, Uniwersytet Łódzki

dr Maria Zachwatowicz, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Alina Zajadacz, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Maciej Ząbek, prof. UW, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Recenzenci w 2016 roku:

Dr hab. Krzysztof Anusz, prof. SGGW,  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa

Dr hab. E. Bajkiewicz-Grabowska, prof. UG, Uniwersytet Gdański (2 recenzje)

Dr hab. Anita Bokwa, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Dr hab. Krzysztof Broński, prof. UEK, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dr hab. Waldemar Budner, prof. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Dr hab. Teresa Brzezińska, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

Dr Anna Czech, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Dr hab. Tadeusz Ciupa, prof. UJK, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Dr Jarosław Działek, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Prof. dr hab. Grzegorz Gorzelak, Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych,

Dr Elżbieta Gorczyca, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Dr Sławomir Górski, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Departament Ratownictwa i Ochrony Ludności

Prof. dr hab. inż. arch. Krystyna Guranowska- Gruszecka, Politechnika Warszawska

Dr Robert Guzik, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

dr inż. Arkadiusz Halama, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Dr hab. Beata Hejmanowska, prof. AGH,  Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Dr Monika Kaczała, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

Dr Mirosław Kamiński,  Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa

Dr hab. Tomasz Karasiewicz, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika, Toruń

Dr inż. Joanna Jaroszewicz, Politechnika Warszawska

Prof. dr hab. Maciej Jędrusik, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Igor Kavetskyy, prof. US,  Uniwersytet Szczeciński

Prof. dr hab. Tomasz Komornicki, Polska Akademia Nauk, Warszawa

Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, Uniwersytet Warszawski

Dr Renata Krukowska,  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

Prof. dr hab. Anna B. Kisiel-Łowczyc, Uniwersytet Gdański

Dr hab. Jacek Kotus, prof. UAM,  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

Dr hab. Mariusz Kowalski, prof. IGiPZ PAN, Polska Akademia Nauk, Warszawa

Dr hab. Wiesław Lizak, Uniwersytet Warszawski, Instytut Stosunków Międzynarodowych

Prof. Barbara Lubicz-Miszewska, Uniwersytet Wrocławski

Dr Ewa Malinowska, Uniwersytet Warszawski (2 recenzje)

Prof. dr hab. Marta Malska, Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Ukraina,

Prof. dr hab. Andrzej Miszczuk,  Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych

Dr hab. Mirosław Mularczyk, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Prof. dr hab. Ewa Nowicka-Rusek, Collegium Civitas, Warszawa

Dr hab. inż. Ryszard Oleszczuk, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa (2 recenzje)

Prof. dr hab. Czesław Osękowski, Uniwersytet Zielonogórski

Dr hab. inż. Katarzyna Osińska-Skotak, Politechnika Warszawska

Dr Renata Pajewska-Kwaśny, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Prof. dr hab. Florian Plit, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce

Dr hab. Piotr Rosik, prof. IGiPZ PAN,  Polska Akademia Nauk, Warszawa

Dr hab. Marcin Solarz, prof.UW, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Szajnowska-Wysocka, Uniwersytet Śląski

Prof. dr hab. Roman Szul, Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (2 recenzje)

Dr Katarzyna Szyga-Pluta, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,Poznań

Dr Ilona Potocka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

Prof. dr hab. Daniela Szymańska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

Prof. dr hab. Andrzej Świeca, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

dr inż. Tamara Tokarczyk, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa

Dr hab. Juliusz Twardy, prof. UŁ,  Uniwersytet Łódzki,

Dr  hab. Karol Tylmann, prof. UG,  Uniwersytet Gdański,

Prof. dr  hab. Jan A. Wendt, Uniwersytet Gdański

Dr Małgorzata Wieczorek, Uniwersytet Wrocławski

Dr inż. Anna Wierzbicka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Dr Piotr L. Wilczyński, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Prof. Alessandro Vitale, Universita Degli Sudi di Milano, Włochy

Dr Tomasz Wites, Uniwersytet Warszawski

Dr Tomasz Wojciechowski Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa

Dr Dariusz Woronko, Uniwersytet Warszawski

Dr Edyta Woźniak, Centrum Badań Kosmicznych PAN

Dr hab. Marcin Wójcik, Uniwersytet Łódzki

Dr inż. arch. Agnieszka Zimnicka, Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny, Szczecin

Dr hab. Wojciech Zgłobicki, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

Prof. dr hab. Zbigniew Zioło, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Recenzenci w 2015 roku:

dr hab. Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska (UG)

prof. dr hab. Krzysztof Błażejczyk (UW)

dr hab. Tadeusz Ciupa, prof. UJK (UJK)

dr Jarosław Działek (UJ)

dr hab. Marcin F. Gawrycki, prof. UW (UW)

dr Leszek Hejduk (SGGW)

prof. nadzw. dr hab. Iwona Jażdżewska (UŁ)

prof. dr hab. Paweł Jokiel (UŁ)

dr Magdalena Karolak-Michalska (WSH)

dr hab. Mariusz Kistowski, prof. UG (UG)

dr Urszula Kossowska-Cezak (UW)

dr Tomasz Kossowski (UAM)

prof. nadzw. dr hab. Jacek Kozak (UJ)

dr hab. Sylwia Kulczyk (UW)

prof. dr hab. Adam Łajczak (UP)

prof. dr hab. Zdzisław Michalczyk (UMCS)

dr hab. Mirosław Mika (UJ)

dr hab. Małgorzata Nalewajko (UW)

dr hab. Agnieszka Niezgoda, prof. UEP (UEP)

dr hab. Ryszard Oleszczuk  (SGGW)

prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Podgórski (UKW)

dr hab. Zbigniew Popek, prof. SGGW (SGGW)

prof. Ryszard Rozga Luter (Uniwersytet Autonomiczny Stanu Meksyk)

dr hab. Mariusz Rzętała, prof. UŚ (UŚ)

dr hab. Iwona Sagan, prof. UG (UG)

dr hab. Teresa Skalska, prof. SGTiR (SGTiR)

dr hab. Mariusz Szymanowski (UWr)

dr hab. Roman Suligowski  (UJK)

dr inż. Anna Szajewska (SGSP)

dr Magdalena Szmytkowska (UG)

prof. nadzw. dr hab. Przemysław Śleszyński (IGiPZ)

dr hab. Mariusz Rzętała, prof. UŚ (UŚ)

dr Jacek Tylkowski (UAM)

dr hab. Jacek Urbański, prof. UG (UG)

dr Joanna Więcław-Michniewska (UJ)

dr Joanna Więcław-Michniewska (UJ)

prof. dr hab. Grzegorz Węcławowicz (IGiPZ)

dr hab. Marcin Wójcik, prof. UŁ (UŁ)