REDAKCJA / EDITORIAL BOARD

 

Redaktor naczelny/ Editor-in-Chief

dr hab. Małgorzata Durydiwka

Zastępca Redaktora naczelnego/ Deputy Editor-in-Chief

dr hab. Mikołaj Madurowicz

Sekretarz redakcji/ Assistant Editor

mgr Aleksandra Korpysz pisg.redakcja@uw.edu.pl

 

Redaktorzy tematyczni/ Section Editors

dr hab. Ewa Smolska, prof. UW (geografia fizyczna, geomorfologia / Physical Geography, Geomorphology)
dr Maciej Lenartowicz (hydrologia/ Hydrology)
dr Joanna Popławska (klimatologia/ Climatology)
dr hab. Mikołaj Madurowicz (geografia społeczno-ekonomiczna, geografia miast / Socio-Economic Geography, Urban Geography)
dr Katarzyna Duda-Gromada (geografia turystyki / Tourism Geography)
dr Anna Dudek (ochrona środowiska, studia regionalne, geografia polityczna / Environment Protection, Regional Studies, Political Geography)
dr Joanna Krukowska (gospodarka przestrzenna / Spatial Mangement)
dr Jolanta Korycka- Skorupa (kartografia, geoinformatyka / Cartography, Geoinformatics)
dr Jarosław Suchożebrski (statystyka / Statistics)

Redaktorzy językowi/ Language Editors

dr hab. Małgorzata Durydiwka (polski / Polish)
dr hab. Maciej Dąbski (angielski / English)

Rada Naukowa/ Editorial Advisory Board

dr Voicu Bodocan – Babes-Bolyai Uniiversity, Cluj-Napoca, Rumunia
prof. dr hab. Sergij Bortnyk – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraina
prof. dr hab. Andrzej Lisowski – Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Jan Łoboda – Uniwersytet Wrocławski
prof. dr hab.Jonas Mažeika – Natures Research Centre, Wilno, Litwa
dr hab. Mirosław Mika – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
prof. dr hab. Jacek Pasławski – Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Andrzej Richling– Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
dr Ryszard E. Rózga Luter – Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma, Meksyk
dr hab. Maria Skoczek, prof. UW – Uniwersytet Warszawski