Przedmowa

JACEK PASŁAWSKI– Kartografa na Krakowskim Przedmieściu. Refleksja okolicznościowa z okazji powołania przed 65 laty Katedry Kartografi na Uniwersytecie Warszawskim.

WIESŁAW OSTROWSKI– Problematyka badawcza Katedry Kartografi w latach 2000–2015 .

JOLANTA KORYCKA – SKORUPA – Kształcenie kartografów na Uniwersytecie Warszawskim po nowemu.

BOHDAN HORODYSKI, JERZY SIWEK – Ćwiczenia terenowe z topografi w latach 1950–2015.

BOHDAN HORODYSKI, JERZY SIWEK – SUPLEMENT.

Prace habilitacyjne i doktorskie wykonane przez pracowników Katedry Kartografi oraz pod kierunkiem pracowników Katedry. (Opracowała Bożena Ogorzelska).

Prace magisterskie wykonane w Katedrze Kartografi oraz Zakładzie Geoinformatyki, Kartografi i Teledetekcji (1952–2015). (Opracowała Bożena Ogorzelska) .

Tematyka prac magisterskich wykonanych w Katedrze Kartografi w latach 1950–2015 (Opracował Paweł Kowalski)

Prace licencjackie wykonane w Katedrze Kartografi oraz Zakładzie Geoinformatyki, Kartografi i Teledetekcji (2003–2015) (Opracowała Bożena Ogorzelska).

Pracownicy Zakładu Geoinformatyki, Kartografi i Teledetekcji (1 X 2015).